W dniu 9 maja 2017 roku zarząd Voxel SA podjął decyzję o przedterminowym wykupie obligacji serii F. operacja ta zostanie przeprowadzona 24 maja 2017 roku, a środki zostaną wypłacone podmiotom, które będą posiadaczami obligacji w dniu 16 maja. Wypłacona kwota za każdą obligację będzie równa sumie wartości nominalnej obligacji, odsetek należnych na dzień wcześniejszego wykupu oraz premii za przedterminowy wykup.

W dniu 23 marca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny złożony przez spółkę Victoria Dom S.A. Warszawski deweloper dozstał tym samym zgodę na przeprowadzanie publicznych emisji obligacji korporacyjnych w ramach programu emisyjnego o wartości 50 mln złotych.

Spółka CI Games S.A. w dniu 15 grudnia raportem bieżącym poinformowała o odwołaniu zamiaru emisji obligacji korporacyjnych, o którym informowała w listopadzie bieżącego roku. Przyczyną, przez którą planowana emisja obligacji została odwołana, jest związana z wynikiem konkursu programu sektorowego GameINN, w którym złożone przez CI Games wnioski zostały wybrane do finansowania na kwotę przekraczającą 7,3 mln zł.

Podczas odbywającej się w Katowicach, VI Konferencji Rada Nadzorcza, wyróżnienie Człowiek Corporate Governance 2016 otrzymał dr Wiesław Rozłucki – współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jej wieloletni prezes. Wyróżnienie Człowiek Corporate Governance przyznawane jest corocznie osobie, która wnosi istotny wkład w rozwój ładu korporacyjnego w Polsce.

Myślą przewodnią VI Konferencji Rada Nadzorcza jest spojrzenie, w aspekcie krajowym i międzynarodowym, na nadzór właścicielski z perspektywy osoby fizycznej, grupy kapitałowej i samorządu.

To cykliczne wydarzenie wpisało się już na stałe kalendarz wydarzeń poświęconych corporate governance w Polsce. Nie bez przyczyny, gdyż poruszane są podczas jej trwania praktyczne problemy związane z nadzorem właścicielskim.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych S.A. poinformowała o planach emisji obligacji długoterminowych.

Ponieważ w dniu 2 stycznia 2017 r. ma nastąpić wykup obligacji o oprocentowaniu zmiennym serii A i B GPW S.A., spółka rozpoczęła przygotowania do emisji obligacji długoterminowych, emitowanych w celu refinansowania obligacji serii A i B. Wyemitowane obligacje będą wykupione prawdopodobnie w pięć lat od daty emisji. Wartość nominalna emitowanych papierów, której można się spodziewać, to 120 mln PLN.

Zarząd Kruk S.A., w związku z emisją obligacji spółki w ramach trwającego III Programu Emisji Obligacji Publicznych, poinformował o dokonaniu przydziału obligacji serii AB2. Zarząd spółki poinformował również o podjęciu, w dniu 19 maja 2016 roku, uchwały w sprawie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AB2. Emisja prowadzona była na podstawie zapisów Prospektu Emisyjnego, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 roku.

Zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii DB spółki PCC Rokita S.A., w dniu 11 maja br. Zarząd poinformował o dokonaniu przydziału tych obligacji inwestorom. Obligacje te są emitowane zgodnie z „Prospektem Emisyjnym” i „Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii DB”, opublikowanymi w dniach 29 marca i 29 kwietnia br. Obligacje serii DB stanowią część zadłużenia emitowanego przez PCC Rokita w ramach IV Programu Emisji Obligacji.

Zarząd spółki ED Invest S.A. poinformował w komunikatach bieżących o częściowym wykupie obligacji w ramach tzw. Okresowej Amortyzacji. Przedterminowy wykup nastąpi zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji tej serii.

Przedterminowy wykup obligacji spółki ED Invest dotyczy papierów serii A, które są notowane na rynku obligacji Catalyst (obligacje EDI1116). Ostateczny wykup obligacji EDI1116 ma nastąpić w dniu 16 listopada 2016 roku.

Zarząd PCC Rokita S.A. poinformował, że przydzielił wszystkie oferowane obligacje serii DA. Łącznie do objęcia było 250.000 walorów o wartości nominalnej 100 zł każda.

Inwestorzy złożyli łącznie 730 zapisów na 765.283 obligacje.