Jesteśmy profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Posiadamy wysokie kompetencje potwierdzone tytułami zawodowymi maklerów papierów wartościowych oraz doradców inwestycyjnych. Ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi z pasją i zaangażowaniem.

Naszym Klientom oferujemy wyłącznie takie rozwiązania, z których sami chcielibyśmy skorzystać. Bardzo dobrze wiemy, że każdy Klient ma inne oczekiwania, którym chcemy sprostać w indywidualny sposób. Tylko pełne zrozumienie specyfiki inwestycji pozwala nam na stworzenie kompleksowej oferty spełniającej wymagania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – tak inwestorów, jak i emitentów obligacji.

 

W skład zespołu PIB-Obligacje.pl wchodzą:

Tomasz Załęcki

 • inwestor giełdowy od 1991 roku, związany zawodowo z rynkiem kapitałowym od 1994 roku
 • posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 49 (1995 r.) oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 684 (1994 r.)
 • w domach maklerskich kierował działami Asset Management (zarządzanie portfelem) oraz działami doradztwa i analiz
 • zarządzał portfelami klientów, w tym strategiami opartymi o instrumenty dłużne (obligacje)
 • doradzał Klientom domów maklerskich, opracowywał analizy techniczne, rankingi techniczne i fundamentalne oraz porady inwestycyjne
 • przygotowywał wdrożenie usługi Family Office – zaawansowane doradztwo inwestycyjne, asset management, dystrybucję produktów inwestycyjnych, doradztwo podatkowe oraz planowanie transferu międzypokoleniowego
 • współtwórca serwisu PIB-Obligacje

Łukasz Rewera

 • inwestor giełdowy od 2002 roku, związany zawodowo z rynkiem kapitałowym od 2007 roku
 • posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 336 (2010 r.) oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 1987 (2006 r.)
 • posiada doświadczenie w pracy na stanowisku maklera giełdowego oraz maklera nadzorującego
 • wykonywał transakcje dużej wartości – „do dyspozycji maklera”, tzw. DDM, transakcje pakietowe, wezwania na akcje
 • koordynował pełnienie przez dom maklerski funkcji animatora rynku i animatora emitenta
 • kontaktował się z Giełdą Papierów Wartościowych w operacyjnych kwestiach związanych z obrotem giełdowym, brał udział w konfiguracji i testach sytemu transakcyjnego
 • w jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych przygotowywał wdrożenie usługi Family Office – zaawansowane doradztwo inwestycyjne, asset management, dystrybucję produktów inwestycyjnych, doradztwo podatkowe oraz planowanie transferu międzypokoleniowego
 • współtwórca serwisu PIB-Obligacje

Przemysław Rawecki

 • profesjonalnie z rynkiem kapitałowym związany od 1997 roku
 • opracowywał raporty analityczne, rekomendacje i wyceny, tworzył analizy fundamentalne, rankingi techniczne i fundamentalne, doradzał Klientom domów maklerskich
 • był dyrektorem biura bankowości inwestycyjnej
 • uczestniczył w projektach prywatyzacyjnych
 • tworzył prospekty emisyjne i inne tego typu dokumenty
 • uczestniczył w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, stale kontaktował się z Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
 • organizował emisje papierów wartościowych, głównie akcji i obligacji o wartości od kilkuset tysięcy do programów emisji obligacji korporacyjnych wartych setki milionów złotych
 • współorganizował transakcje fuzji i przejęcia o wartości kilku miliardów złotych
 • wprowadzał papiery wartościowe do obrotu na wszystkich rynkach – głównym rynku akcji, NewConnect oraz Catalyst.
 • współtwórca serwisu PIB-Obligacje