Emisja obligacji przez firmę deweloperską

Dla doradcy transakcyjnego firmy deweloperskiej stworzyliśmy kompletną dokumentację potrzebną do przeprowadzania emisji zabezpieczonych obligacji korporacyjnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uczestniczyliśmy w przygotowaniach do emisji.

Prace obejmowały:

Emisja obligacji przez firmę pożyczkową

Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w branży pożyczek hipotecznych stworzyliśmy kompletną dokumentację niezbędną do przeprowadzania emisji obligacji korporacyjnych, a także zapewniliśmy doradztwo przy procesie pierwszej emisji.

Prace obejmowały: