Po co powstał serwis PIB-Obligacje.pl?

Co można znaleźć w serwisie PIB-Obligacje?

Czego nie ma w serwisie PIB-Obligacje.pl  i dlaczego?


 

Po co powstał serwis PIB-Obligacje.pl?

 

Powód nr 1: Pozyskiwanie finansowania

Bardzo istotnym powodem powstania serwisu jest chęć zaprezentowania właścicielom i zarządom spółek możliwości oraz korzyści, jakie oferuje emisja obligacji. Pokazujemy, jakie są najważniejsze różnice między finansowaniem działalności kredytem i obligacjami. W rozmowach i na spotkaniach z potencjalnymi emitentami pomagamy zrozumieć zalety i wady pozyskania finansowania w formie emisji obligacji. W następnej kolejności kompleksowo doradzamy przy procesie emisji obligacji korporacyjnych.

W obecnym stanie prawnym szczególną uwagę zwracamy na możliwości, jakie daje publiczna emisja obligacji o równowartości nie przekraczającej 1 mln euro.

 

Powód nr 2: Inwestycje

Jedną z podstawowych przyczyn powstania serwisu PIB-Obligacje.pl była chęć ułatwienia inwestorom indywidualnym wyszukiwania i nabywania na rynku pierwotnym  obligacji korporacyjnych o korzystnej relacji oczekiwanego zysku do ponoszonego ryzyka.

W odróżnieniu od innych portali prezentujemy na stronie informacje tylko o wybranych ofertach obligacji. Nie informujemy o wszystkich bieżących emisjach, które pojawiają się na rynku. Dokonujemy wstępnej selekcji dostępnych ofert i najczęściej piszemy o spółkach, które:

  • prowadzą zyskowną działalność,
  • mają wzrostowy potencjał,
  • emitują obligacje zabezpieczone,
  • oferują atrakcyjne oprocentowanie obligacji.

Informujemy również o emisjach innych instrumentów, które swoimi cechami przypominają obligacje korporacyjne.

Swoje usługi polecamy tym z Państwa, którzy szukają wyżej oprocentowanych alternatyw dla lokat bankowych i obligacji skarbowych.

 

Powód nr 3: Wydarzenia rynkowe

Serwis PIB-Obligacje.pl stworzony został również w celu wymiany informacji pomiędzy emitentami i ich doradcami a inwestorami. W ramach sekcji Wydarzenia przekazujemy inwestorom wybrane informacje z rynku papierów dłużnych.

 

Powód nr 4: Edukacja

Nasze doświadczenie zawodowe potwierdza, że jesteśmy specjalistami w tematach związanych z obligacjami. Przez wiele lat zarówno inwestowaliśmy w obligacje, jak i zajmowaliśmy się organizacją emisji obligacji. Znamy się na obligacjach i dzielimy się swoją wiedzą w serwisie PIB-Obligacje.pl.

 

 

Co można znaleźć w serwisie PIB-Obligacje?

 

Aktualne oferty obligacji

W sekcji Oferty na bieżąco informujemy o wybranych ofertach publicznych obligacji i innych projektach związanych z pozyskaniem finansowania dłużnego (np. pożyczkach). Opisujemy podstawowe parametry emisji, takie jak: oprocentowanie, rodzaj zabezpieczenia, termin do wykupu, terminy składania zapisów. Staramy się również pokrótce przybliżyć zakres działalności emitenta.

 

Informacje ze spółek i z rynku

Informujemy o wynikach wybranych emisji obligacji oraz innych Wydarzeniach związanych z rynkiem obligacji korporacyjnych. W tym dziale można znaleźć informacje z rynku Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Bond Spot, na którym odbywa się handel wieloma różnymi seriami obligacji przedsiębiorstw. Przekazujemy tu również wybrane komunikaty bieżące spółek dotyczące tematyki emisji obligacji korporacyjnych.

 

Materiały edukacyjne

W menu Podstawy prezentujemy najważniejsze pojęcia związane z obligacjami, omawiamy różne rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w papiery dłużne, a także pokazujemy, od czego zależy i jaka może być zyskowność takich inwestycji.

Dla początkujących inwestorów stworzyliśmy odrębny cykl artykułów wyjaśniających podstawy inwestycji w obligacje. W cyklu Vademecum wyjaśniamy zawiłości handlu obligacjami na rynku Catalyst, zagadnienia związane z naliczaniem i wypłatą odsetek, wyceną i oceną obligacji oraz omawiamy wybrane kwestie podatkowe. Staramy się, aby mniej doświadczony inwestor znalazł na naszych stronach odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Wszystkim inwestorom oferujemy dostęp do Kalkulatora, który pozwala na obliczenie podstawowych parametrów inwestycji w obligacje.

Wszystkie te informacje są dostępne na naszej stronie www.PIB-Obligacje.pl całkowicie za darmo.

  

Czego nie ma w serwisie PIB-Obligacje.pl  i dlaczego?

 

Aktualnych ofert prywatnych

W naszym serwisie nie znajdziecie Państwo informacji o trwających w danej chwili ofertach prywatnych obligacji i certyfikatów inwestycyjnych. Obowiązująca ustawa o ofercie publicznej nie pozwala udostępniać informacji o ofertach prywatnych nieoznaczonemu odbiorcy np. poprzez serwisy internetowe. Informacje takie przekazywane są grupie co najwyżej 149 wybranych osób. Chcąc uzyskać możliwość inwestowania w obligacje korporacyjne i inne papiery wartościowe oferowane w ramach ofert prywatnych, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Strumienia aktualnych wiadomości agencyjnych

Nie jesteśmy serwisem informacyjnym i naszym celem nie jest konkurowanie z agencjami informacyjnymi. Dlatego też nie znajdziecie Państwo u nas wszystkich bieżących informacji związanych z obligacjami. Z drugiej strony chcemy jednak pokazywać, co ważnego i ciekawego dzieje się na rynku długu korporacyjnego. Z tego powodu w sekcji Wydarzenia umieszczamy wybrane informacje dotyczące niektórych emitentów i poszczególnych emisji obligacji, a także interesujące aktualności.