W jakim celu warto się z nami kontaktować?

 

Po pierwsze, aby przeprowadzić emisję obligacji dla swojej spółki

Jeśli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej lub spółki z o.o., to automatycznie macie możliwość pozyskania finansowania w drodze emisji obligacji. Nasze wieloletnie, praktyczne doświadczenie pozwala nam szybko ocenić realność takiego przedsięwzięcia.

Jeśli natomiast biznes jest prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej, podpowiemy, jakie działania są konieczne, aby uzyskać możliwość sfinansowania go za pomocą obligacji korporacyjnych.

W dalszej kolejności jesteśmy w stanie zaproponować optymalny sposób przeprowadzenia takiego procesu oraz wskazać, jak znaleźć inwestorów chętnych do inwestycji w obligacje.

Nasze usługi obejmują kompleksowe doradztwo począwszy od analizy formalnej i biznesowej celowości emisji obligacji korporacyjnych, poprzez przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie emisji, aż do zgłoszeń i rejestracji wyemitowanych walorów.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem finansowania dłużnego zapraszamy do zgłoszenia spółki do emisji.

 

Po drugie, aby pozyskać finansowanie w formie innej niż obligacje

Jeśli forma prawna Państwa spółki powoduje, że nie jest możliwe przeprowadzenie emisji obligacji albo proces emisji obligacji byłby długotrwały lub zbyt kosztowny  – zapraszamy do kontaktu w celu omówienia rozwiązania alternatywnego, jakim może być pozyskanie kapitału dłużnego w formie pożyczki, wejścia inwestora lub zaciągnięcia kredytu.

Posiadamy grono inwestorów indywidualnych i instytucji, zainteresowanych udzielaniem tego typu finansowania.

 

Po trzecie, aby ulokować środki w obligacje korporacyjne

Główną przyczyną powstania serwisu PIB-Obligacje.pl była chęć ułatwiania inwestowania w obligacje korporacyjne. Duża część emisji obligacji spółek przeprowadzana była w drodze oferty prywatnej, dlatego zgodnie z prawem nie można było informować o takich emisjach na stronie internetowej.

Obecnie na rynku pojawia się coraz mniej ofert prywatnych, a spersonalizowane informacje o emisjach mogą przekazywać inwestorom wyłącznie oferujący obligacje i emitenci.

Zgłoszenie się do nas poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest niezbędne, aby mogli Państwo otrzymywać od emitentów i oferujących informacje o wybranych ofertach obligacji.

W formularzu zgłoszeniowym należy podać wyłącznie podstawowe dane, a cały proces nie zajmuje tylko kilka chwil.

 

Po czwarte, aby omówić możliwości inwestycji na rynku długu

Zgłaszając się do nas, uzyskują Państwo szeroką pomoc i możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania nie tylko związane z inwestowaniem w obligacje, ale również w akcje, pożyczki dla przedsiębiorstw czy certyfikaty inwestycyjne funduszy. Jednym słowem – podpowiadamy, jak zdywersyfikować portfel, aby ograniczyć poziom ponoszonego ryzyka.

 

Po piąte, aby omówić inne zagadnienia związane z inwestycjami w obligacje oraz finansowaniem dłużnym przedsiębiorstw

Nie znaleźli Państwo w naszym serwisie odpowiedzi na nurtujące Was pytania związane z rynkiem długu korporacyjnego? Chcecie Państwo podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi inwestycji w obligacje spółek lub procesem pozyskiwania finansowania dłużnego?

Zapraszamy do kontaktu.