Po pierwsze, aby ulokować środki w obligacje korporacyjne.

Głównym celem istnienia serwisu PIB-Obligacje.pl jest ułatwianie inwestowania w obligacje korporacyjne. Duża część emisji obligacji spółek jest przeprowadzana w drodze oferty prywatnej, dlatego zgodnie z prawem nie można informować o takich emisjach na stronie internetowej.

Aby móc uczestniczyć w ofertach prywatnych należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jest to niezbędne, aby mogli Państwo otrzymywać od nas informacje o wyselekcjonowanych ofertach prywatnych obligacji.

W formularzu zgłoszeniowym należy podać wyłącznie podstawowe dane, a cały proces nie zajmuje tylko kilka chwil.

 

Po drugie, aby omówić możliwości inwestycji na rynku długu.

Zgłaszając się do nas, uzyskują Państwo szeroką pomoc i możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania nie tylko związane z inwestowaniem w obligacje, ale również w pożyczki dla przedsiębiorstw czy certyfikaty inwestycyjne funduszy. Jednym słowem – podpowiadamy, w co zainwestować pieniądze.

 

Po trzecie, aby przeprowadzić emisję obligacji dla swojej spółki.

Jeśli posiadacie Państwo spółkę akcyjną, komandytowo-akcyjną lub spółkę z o.o., to automatycznie macie możliwość pozyskania finansowania w drodze emisji obligacji. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam szybko ocenić realność takiego przedsięwzięcia. W dalszej kolejności jesteśmy w stanie zaproponować optymalny sposób przeprowadzenia takiego procesu oraz znaleźć inwestorów chętnych do inwestycji w obligacje.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem finansowania dłużnego zapraszamy do zgłoszenia spółki do emisji.

 

Po czwarte, aby pozyskać finansowanie w formie innej niż obligacje.

Jeśli forma prawna Państwa spółki powoduje, że nie jest możliwe przeprowadzenie emisji obligacji albo proces emisji obligacji byłby długotrwały lub zbyt kosztowny  – zapraszamy do kontaktu w celu omówienia rozwiązania alternatywnego, jakim może być pozyskanie kapitału dłużnego w formie pożyczki.

Posiadamy grono inwestorów, zainteresowanych udzielaniem tego typu pożyczek.

 

Po piąte, aby omówić inne zagadnienia związane z inwestycjami w obligacje oraz finansowaniem dłużnym przedsiębiorstw.

Nie znaleźli Państwo w naszym serwisie odpowiedzi na nurtujące Was pytania związane z rynkiem długu korporacyjnego? Chcecie Państwo podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi inwestycji w obligacje spółek lub procesem pozyskiwania finansowania dłużnego?

Zapraszamy do kontaktu.