Spółka Everest Capital sp. z o.o. poinformowała w raporcie bieżącym z dnia 9 marca 2018 roku o dojściu do skutku emisji obligacji serii L. Pozyskana kwota to 50 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji serii E oraz F, których termin zapadalności przypada na listopad bieżącego roku oraz na udzielenie pożyczki spółce Everest Finanse SA prowadzącej działalność polegającą na udzielaniu pożyczek konsumenckich pod marką „Bocian Pożyczki”.

W dniu 24 października Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o wydaniu rekomendacji nakazującej podwyższenie minimalnej wartości nominalnej jednej obligacji podporządkowanej do kwoty 400 tys. złotych. Sugestia ta ma na celu ograniczenie dostępu inwestorów indywidualnych do bankowych papierów podporządkowanych.

8 listopada 2017 roku już po raz siódmy odbędzie się Konferencja Rada Nadzorcza.

Jest to coroczne wydarzenie poświęcone tematyce rad nadzorczych, nadzoru właścicielskiego i corporate governance. Tym razem miejscem spotkania będzie Dąbrowa Górnicza.

W dniu 18 lipca 2017 roku PKO Bank Polski SA poinformował o sukcesie emisji obligacji banku nominowanych w euro. Emitent uplasował na rynku papiery czteroletnie o wartości 750 mln euro. Obligacje cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy zgłosili popyt przekraczający ponad dwukrotnie wartość oferowanych papierów. Dzięki temu PKO BP mogło pozyskać finansowanie na warunkach lepszych niż początkowo zakładano.

Marża odsetkowa wyniosła 65 punktów bazowych ponad Mid Swap (średnią stawkę swap), co daje oprocentowanie na poziomie 0,75% p.a.

W dniu 9 maja 2017 roku spółka IIF SA dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii D. Operacja został zrealizowana za pośrednictwem KDPW.

W dniu 9 maja 2017 roku zarząd Voxel SA podjął decyzję o przedterminowym wykupie obligacji serii F. operacja ta zostanie przeprowadzona 24 maja 2017 roku, a środki zostaną wypłacone podmiotom, które będą posiadaczami obligacji w dniu 16 maja. Wypłacona kwota za każdą obligację będzie równa sumie wartości nominalnej obligacji, odsetek należnych na dzień wcześniejszego wykupu oraz premii za przedterminowy wykup.

W dniu 23 marca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny złożony przez spółkę Victoria Dom S.A. Warszawski deweloper dozstał tym samym zgodę na przeprowadzanie publicznych emisji obligacji korporacyjnych w ramach programu emisyjnego o wartości 50 mln złotych.

Spółka CI Games S.A. w dniu 15 grudnia raportem bieżącym poinformowała o odwołaniu zamiaru emisji obligacji korporacyjnych, o którym informowała w listopadzie bieżącego roku. Przyczyną, przez którą planowana emisja obligacji została odwołana, jest związana z wynikiem konkursu programu sektorowego GameINN, w którym złożone przez CI Games wnioski zostały wybrane do finansowania na kwotę przekraczającą 7,3 mln zł.

Podczas odbywającej się w Katowicach, VI Konferencji Rada Nadzorcza, wyróżnienie Człowiek Corporate Governance 2016 otrzymał dr Wiesław Rozłucki – współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jej wieloletni prezes. Wyróżnienie Człowiek Corporate Governance przyznawane jest corocznie osobie, która wnosi istotny wkład w rozwój ładu korporacyjnego w Polsce.

Myślą przewodnią VI Konferencji Rada Nadzorcza jest spojrzenie, w aspekcie krajowym i międzynarodowym, na nadzór właścicielski z perspektywy osoby fizycznej, grupy kapitałowej i samorządu.

To cykliczne wydarzenie wpisało się już na stałe kalendarz wydarzeń poświęconych corporate governance w Polsce. Nie bez przyczyny, gdyż poruszane są podczas jej trwania praktyczne problemy związane z nadzorem właścicielskim.