W dniu 22 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego wrocławskiej spółki Kruk SA. Prospekt został sporządzony w związku z planowaną ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji korporacyjnych emitowanych w ramach II programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł.

Zarząd Pragma Faktoring S.A. poinformował o zakończeniu subskrypcji obligacji korporacyjnych na okaziciela serii E. Spółka pozyskała 20 mln złotych plasując 20.000 sztuk obligacji o wartości emisyjnej i nominalnej równej 1.000 złotych. Walory serii E były emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Zarząd PCZ S.A. przekazał komunikat o zakończeniu subskrypcji prywatnej i przydziale wszystkich oferowanych obligacji serii H. Spółka pozyskała 10 mln złotych. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 października 2014 roku, jej zamknięcie w dniu 17 grudnia 2014 roku, a przydział obligacji został dokonany dzień po zamknięciu zapisów.

W dniu dzisiejszym (18 grudnia 2014 r.) na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne serii A wrocławskiej spółki Lokum Deweloper. Był to 51. debiut w tym roku, a Lokum to 193. emitent, którego papiery są notowane na Catalyst. W trakcie sesji nie doszło do zawarcia żadnej transakcji.

Zarząd 2C Partners S.A. poinformował w komunikacie, że w dniu 12  grudnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 2.000 sztuk obligacji serii H o wartości nominalnej 1.000 złotych. W ramach tej emisji spółka pozyskała 2 mln złotych.

Obligacje oferują stałe oprocentowanie w wysokości 9,25% w skali roku. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 12 maja 2017 roku (obligacje 2,5-letnie). Emitent zamierza wprowadzić obligacje serii H do obrotu na rynku Catalyst.

Kruk SA poinformował, że emisja obligacji korporacyjnych serii U3 doszła do skutku. Inwestorzy instytucjonalni objęli wszystkie oferowane papiery (35.000 sztuk) w cenie emisyjnej równej 1.000 złotych każda. Spółka pozyskała zatem 35 mln złotych.

Obecnie (04.12.2014) można zauważyć tendencję do dalszego wypłaszczania krzywej dochodowości. Dzieje się to przy praktycznym zatrzymaniu rentowności w jej krótkim segmencie i wyraźnym spadku na końcu krzywej na skutek wzrostu cen obligacji o najdłuższych czasach do terminu wykupu. Jednak tym razem można mówić o pozornym charakterze spłaszczenia krzywej, ponieważ za spadek rentowności na jej końcu odpowiadają wzrosty cen obligacji WS0437, WS0429 i WS0428, co odbywa się przy niezwykle ograniczonym obrocie. Jest więc w tym wiele przypadku. Pozostałe obligacje, które notują większe obroty, bardzo niewiele zmieniły swe ceny w ciągu ostatniego miesiąca.

W dniu 8 listopada 2014 roku zakończył się Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki Kruk S.A. Ze względu na fakt, że Kruk jest liderem rynku windykacji, postrzegany jest przez większość inwestorów jako bardzo wiarygodny emitent obligacji korporacyjnych.

Obecnie (03.11.2014) można zauważyć tendencję do wypłaszczania krzywej w jej krótkim końcu. Jest to spowodowane obniżaniem stóp WIBOR uzywanych przez nas do zagęszczenia krótkoterminowego segmentu krzywej. Ponadto na skutek wzrostu cen obligacji o średnim i dłuższym terminie wykupu rentowność tych segmentów bardzo wyraźnie spada. Jest to spowodowane raczej awersją do ryzyka wśród rodzimych inwestorów, a nie napływem kapitału zagranicznego na rynek wtórny, gdyż nie ma wyraźniejszego wzrostu obrotów na tym rynku.

Zarząd chorzowskiej spółki Indos S.A. informuje, że zakończyła się emisja 3-letnich obligacji serii I. Emisja objęła 6.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Spółka pozyskała zatem 6 mln złotych.