Obecnie (03.11.2014) można zauważyć tendencję do wypłaszczania krzywej w jej krótkim końcu. Jest to spowodowane obniżaniem stóp WIBOR uzywanych przez nas do zagęszczenia krótkoterminowego segmentu krzywej. Ponadto na skutek wzrostu cen obligacji o średnim i dłuższym terminie wykupu rentowność tych segmentów bardzo wyraźnie spada. Jest to spowodowane raczej awersją do ryzyka wśród rodzimych inwestorów, a nie napływem kapitału zagranicznego na rynek wtórny, gdyż nie ma wyraźniejszego wzrostu obrotów na tym rynku.

 

 

Struktura czasowa rynku obligacji

Dobrze pokazuje to porównanie obecnej krzywej dochodowości z krzywą sprzed miesiąca. Podobnie jak miesiąc temu, ale znacznie wyraźniej widać spadek rentowności w krótkim i długim segmencie i mniejszy w środkowym.

Krzywa dochodowości

Poprzednie założenie, że krzywa będzie się przemieszczać w miarę równo na całej długości potwierdziło się z wyjątkiem wąskiego odcinka o terminie do wykupu ok.2 lat.

Dlatego ponownie wybierzemy obligacje z jednego przedziału czasowego, tym razem od 1,5 roku do 7 lat, gdzie widać dość sporo walorów powyżej krzywej. W tym zakresie czasowym (fragment krzywej wybrany do tworzenia portfela, zaznaczony prostokątną ramką na wykresie poniżej) dokonamy wyboru obligacji.

 

Krzywa dochodowości

Parametry modelu Svenssona

Spośród obligacji znajdujących się na wybranym fragmencie krzywej będziemy preferować te, które widnieją ponad krzywą (ich rentowności są większe, zatem mogą być niedoszacowane) oraz o większej płynności. Ponadto spośród obligacji o zbliżonym Duration powinniśmy jako bezpieczniejsze preferować obligacje zerokuponowe.

Poniżej lista proponowanych obligacji :

OK0116, OK0716, DS1019, DS1020, DS1021, WS0922

Ryszard Łukoś, www.InvestTracer.com


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem wyjaśniającym zagadnienia związane z krzywą dochodowości i tworzeniem portfela obligacji skarbowych.

Zobacz także