Obecnie (10.03.2015) można zauważyć, że poziom awersji do ryzyka ustabilizował się. Świadczą o tym niewielkie tylko zmiany rentowności w zasadzie na całej długości krzywej. Wyjątkiem jest segment od 0 do około 1 roku do terminu wykupu, w którym notujemy spadek rentowności w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

 

Struktura czasowa rynku obligacji

Rentowności są obecnie na niskich poziomach, przy czym krótkoterminowo zauważamy lekki wzrost dla dłuższych czasów do terminu wykupu.

Dlatego sądzimy, że tym razem korzystniej będzie wybrać obligacje z przedziału o krótszych czasach do wykupu niż miesiąc temu.

Krzywa dochodowości

Obecnie wybierzemy więc obligacje z przedziału czasowego od 1 roku do 7 lat, skupiając się na walorach o rentowności powyżej krzywej (fragment krzywej wybrany do tworzenia portfela, zaznaczony prostokątną ramką na wykresie poniżej).

 

 

Krzywa dochodowości

Parametry modelu Svenssona

Spośród obligacji znajdujących się na wybranym fragmencie krzywej będziemy preferować te, które widnieją ponad krzywą (ich rentowności są większe, zatem mogą być niedoszacowane) oraz o większej płynności. Ponadto spośród obligacji o zbliżonym Duration powinniśmy jako bezpieczniejsze preferować obligacje zerokuponowe, o ile znajdą się w interesującym nas oknie czasowym.

Poniżej lista proponowanych obligacji :

OK0716, OK0717, PS0417, PS0718, DS1020

Ryszard Łukoś, www.InvestTracer.com


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem wyjaśniającym zagadnienia związane z krzywą dochodowości i tworzeniem portfela obligacji skarbowych.

Zobacz także