Obecnie (13.05.2015) można zauważyć, że poziom awersji do ryzyka wyraźnie maleje od mniej więcej połowy marca 2015. Świadczy o tym wzrost rentowności w zasadzie na całej długości krzywej, a szczególnie w segmencie długich czasów do terminu wykupu. Segment od 0 do około 1 roku do terminu wykupu jest najbardziej stabilny.

 

 

Struktura czasowa rynku obligacji

Początek tej tendencji miał miejsce w połowie marca, co wówczas zauważyliśmy, pisząc, że:

„Rentowności są obecnie na niskich poziomach, przy czym krótkoterminowo zauważamy lekki wzrost dla dłuższych czasów do terminu wykupu.”

Zapoczątkowana wtedy tendencja na razie utrzymuje się. Widać też przemieszczenie kapitału na rynek akcji, ponieważ w tym samym momencie rozpoczął się trwający obecnie wzrost cen spółek indeksu WIG20 na GPW.

 

Krzywa dochodowości

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, obecnie wybierzemy do portfela obligacje z przedziału czasowego od 1 roku do 3.5 roku. Skracamy więc czas do terminu wykupu, skupiając się jednocześnie na walorach o rentowności powyżej krzywej (fragment krzywej wybrany do tworzenia portfela, zaznaczony prostokątną ramką na wykresie poniżej).

 

 

Krzywa dochodowości

Parametry modelu Svenssona

Spośród obligacji znajdujących się na wybranym fragmencie krzywej będziemy preferować te, które widnieją ponad krzywą (ich rentowności są większe, zatem mogą być niedoszacowane) oraz o większej płynności. Ponadto spośród obligacji o zbliżonym Duration powinniśmy jako bezpieczniejsze preferować obligacje zerokuponowe, o ile znajdą się w interesującym nas oknie czasowym.

Poniżej lista proponowanych obligacji :

OK0116, OK0716, OK0717

 

Ryszard Łukoś, www.InvestTracer.com


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem wyjaśniającym zagadnienia związane z krzywą dochodowości i tworzeniem portfela obligacji skarbowych.

Zobacz także