Obecnie (04.12.2014) można zauważyć tendencję do dalszego wypłaszczania krzywej dochodowości. Dzieje się to przy praktycznym zatrzymaniu rentowności w jej krótkim segmencie i wyraźnym spadku na końcu krzywej na skutek wzrostu cen obligacji o najdłuższych czasach do terminu wykupu. Jednak tym razem można mówić o pozornym charakterze spłaszczenia krzywej, ponieważ za spadek rentowności na jej końcu odpowiadają wzrosty cen obligacji WS0437, WS0429 i WS0428, co odbywa się przy niezwykle ograniczonym obrocie. Jest więc w tym wiele przypadku. Pozostałe obligacje, które notują większe obroty, bardzo niewiele zmieniły swe ceny w ciągu ostatniego miesiąca.

 

 

Struktura czasowa rynku obligacji

Uwzględniając powyższe uwagi, poprzednie założenie, że krzywa będzie się przemieszczać w miarę równo na całej długości można uważać za słuszne, przy czym przemieszczenie jest bardzo małe. Oznacza ć to może iż poziom awersji inwestorów do ryzyka ustabilizował się.

Krzywa dochodowości

Dlatego wybierzemy obligacje z tego przedziału czasowego zbliżonego do poprzedniego, od 2 roku do 9 lat. gdzie widać można znaleźć walory powyżej krzywej. W tym zakresie czasowym (fragment krzywej wybrany do tworzenia portfela, zaznaczony prostokątną ramką na wykresie poniżej) dokonamy wyboru obligacji.

 

 

Krzywa dochodowości

Parametry modelu Svenssona

Spośród obligacji znajdujących się na wybranym fragmencie krzywej będziemy preferować te, które widnieją ponad krzywą (ich rentowności są większe, zatem mogą być niedoszacowane) oraz o większej płynności. Ponadto spośród obligacji o zbliżonym duration powinniśmy jako bezpieczniejsze preferować obligacje zerokuponowe.

Poniżej lista proponowanych obligacji :

DS1019, DS1023, WS0922

Ryszard Łukoś, www.InvestTracer.com


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem wyjaśniającym zagadnienia związane z krzywą dochodowości i tworzeniem portfela obligacji skarbowych.

Zobacz także