W dniu 8 listopada 2014 roku zakończył się Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki Kruk S.A. Ze względu na fakt, że Kruk jest liderem rynku windykacji, postrzegany jest przez większość inwestorów jako bardzo wiarygodny emitent obligacji korporacyjnych.

Logo KrukWielu inwestorów indywidualnych liczyło na możliwość nabycia obligacji w ramach programu emisji publicznych, gdyż wcześniej obligacje Kruka były oferowane w ramach ofert prywatnych, co oznaczało, ze dla większości inwestorów jedynym sposobem ich zakupu były transakcje na rynku Catalyst, po cenach istotnie wyższych od nominału. Niestety mimo tego, że program opiewał na 150 mln złotych, Kruk zdecydował się tylko na jedną emisję obligacji (seria T1) o wartości zaledwie 15 mln złotych. Zainteresowanie było bardzo duże i zapisy zostały zredukowane o ponad 66%. Inwestorzy liczyli na kolejne serie, ale okazało się, że spółka nie potrzebuje pozyskiwać kapitału poprzez emisje obligacji publicznych, m.in. ze względu na brak możliwości nabywania atrakcyjnych cenowo pakietów wierzytelności.

Zobacz także