Zarząd Kruk S.A., w związku z emisją obligacji spółki w ramach trwającego III Programu Emisji Obligacji Publicznych, poinformował o dokonaniu przydziału obligacji serii AB2. Zarząd spółki poinformował również o podjęciu, w dniu 19 maja 2016 roku, uchwały w sprawie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AB2. Emisja prowadzona była na podstawie zapisów Prospektu Emisyjnego, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 roku.

Logo Kruk

Emisja obligacji serii AB2 spółki Kruk S.A.

Zapisy na obligacje serii AB2 trwały od 12 maja 2016 do 18 maja 2016 bieżącego roku. Przydział obligacji przeprowadzono w dniu19 maja 2016 r. Nie wydzielono puli ani dla indywidualnych, ani instytucjonalnych inwestorów.

Oferta obejmowała 1.350.000 obligacji spółki, o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wielkość emisji równa jest 135 mln zł.

Na obligacje zapisało się 1.067 chętnych, a ich zapisy opiewały łącznie na 2.313.722 obligacje Kruk S.A. W związku z powyższym zapisy zostały zredukowane, stopa redukcji wyniosła 42%.

Na stronie PIB-Obligacje.pl o firmie Kruk S.A. pisaliśmy ostatnio w tym artykule.

Zobacz także