W dniu 1 sierpnia 2019 roku Kruk SA poinformował o podjęciu przez zarząd spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii AJ1. Emisja w trybie publicznym zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu VI programu emisji.

IV Program Emisji Obligacji Kruk

 

Kruk zaoferuje 250 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł, co oznacza, że emitent planuje pozyskać 25 mln złotych. Oferowane obligacje będą miały 5 letni termin zapadalności, ale spółka zastrzegła sobie prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części emisji.

 

Obligacje serii AJ1 będą oprocentowane. Wysokość kuponu będzie zmienna, oparta na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 350 punktów bazowych (3,5 punktu procentowego).

 

Zobacz także