W dniu 5 lipca 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny VI programu emisji obligacji wrocławskiej spółki KRUK SA. Prospekt dotyczy przeprowadzenia ofert publicznych obligacji korporacyjnych oraz ubiegania o ich dopuszczenie do obrotu na rynku Catalyst. Łączna wartość nominalna obligacji, które mogą być zaoferowane inwestorom na podstawie zatwierdzonego prospektu, to 700 mln złotych. Jest to zatem największy program emisyjny w historii spółki Kruk.

IV Program Emisji Obligacji Kruk

 

Warto przypomnieć, że końcem maja (29.05.2019) spółka informowała o odwołaniu celu strategicznego jakim miało być uzyskanie zysku netto w roku 2024 na poziomie, nomen omen, 700 mln złotych. KNF uznała to za oficjalną prognozę zysku, zaś Kruk nie publikował i nie planuje publikować prognoz finansowych, stąd zmiana określenia celu strategicznego spółki, który został wskazany w prospekcie emisyjnym VI programu obligacji.

 

Po korekcie główny cel strategiczny emitenta to "rozwój biznesu poprzez wzrost skali działalności oraz wzrost efektywności procesów Grupy Kruk, przy zachowaniu konserwatywnego poziomu zadłużenia Grupy i wypłaty dywidendy".

 

Nie oznacza to, że spółka zmieniła plany co do oczekiwanego poziomu zysku, a jest jedynie działaniem, które miało umożliwić zatwierdzenie prospektu przez KNF. Potwierdzają to słowa prezesa spółki Kruk, pana Piotra Krupy: "W swoim zakresie i wydźwięku strategia rozwoju Grupy Kruk nie uległa zmianie (poza dokonaną korektą). Zmiana brzmienia celu strategicznego jest spowodowana wyłącznie zamiarem uwzględnienia uwagi KNF. Nie wpływa to na nasze podejście do prowadzenia biznesu i naszych planów rozwojowych – wewnętrzne cele organizacji praktycznie nie ulegają zmianie".

 

Termin udostępnienia nowego prospektu VI programu emisji obligacji do publicznej wiadomości nie został jeszcze podany.

 

Zobacz także