Zarząd PCC Rokita SA poinformował , że w dniu 5 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę sprawie emisji obligacji serii FA w ramach VI Programu Emisji Obligacji.

Spółka zaoferuje 220.000 obligacji 7-letnich o wartości nominalnej 100 złotych każda. W przypadku objęcia wszystkich papierów przez inwestorów, łączna wartość nominalna obligacji wyniesie zatem 22 mln złotych. Obligacje będą oprocentowane. Emitent będzie wypłacał kupony co 3 miesiące, wg rocznej stałej stopy w wysokości 5%.

PCC Rokita logoZapisy na obligacje będą przyjmowane od 15 do 25 kwietnia 2019 roku. Minimalny zapis to 100 złotych, czyli 1 obligacja. W przypadku dużego zainteresowania obligacjami przewidywana jest redukcja zapisów, lecz termin ich przyjmowania nie zostanie skrócony.

Obligacje nie będą zabezpieczone, zaś emitent będzie miał prawo wezwania do wcześniejszego wykupu obligacji (opcja call).

Emitent planuje wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst.

Zobacz także