Zarząd PCC Rokita poinformował, że zgodnie z harmonogramem emisji, podjął dzisiaj uchwałę o przydziale obligacji serii CA.

Inwestorom przydzielono wszystkie z 200.000 oferowanych walorów. Cena emisyjna wynosiła 100 zł. Emitent pozyskał 20 mln zł.

PCC Rokita - logoŁącznie złożono 357 zapisów na 262.638 obligacji.

Przydziału dokonano w dwóch etapach.

W pierwszym etapie przydzielono 113.893 obligacji w ramach preferencyjnego przydziału nie dokonując redukcji. Z preferencyjnego przydziału mogli skorzystać inwestorzy, którym przydzielono w grudniu 2012 r. obligacje serii AB, a którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis na obligacje serii CA. Każdemu z takich inwestorów w pierwszej kolejności przydzielone zostały obligacje serii CA w łącznej liczbie nie mniejszej niż liczba obligacji serii AB przydzielonych danemu inwestorowi w grudniu 2012 r., ale równocześnie nie większej niż łączna ilość obligacji serii CA objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

W drugim etapie przydzielono 86.107 obligacji w odpowiedzi na 338 złożonych zapisów, a stopa redukcji wyniosła 42,11 %.

Zobacz także