Podstawowym problemem inwestora jest pytanie, gdzie kupić i jak sprzedać już posiadane obligacje. W kolejnych artykułach przedstawiamy informacje jak to zrobić.

Kluczowe jest rozróżnienie nabywania obligacji na rynku pierwotnym i w obrocie wtórnym.

  • Rynek pierwotny – to emitent sprzedaje nowe papiery wartościowe. Cenę emisyjną obligacji ustala emitent w warunkach emisji.
  • Rynek wtórny – emitent nie jest żadną ze stron transakcji. Transakcję kupna-sprzedaży zawierają pomiędzy sobą inwestorzy. Cena, po jakiej handlowane są obligacje, jest ustalana w wyniku kształtowania się relacji podaż-popyt. Rynek wtórny będzie tematem kolejnego artykułu.

Inwestycja na rynku pierwotnym

Emisje obligacji korporacyjnych są organizowane najczęściej przez banki lub domy maklerskie. Żeby zakupić obligacje klient musi udać się do organizatora emisji i złożyć zapis w terminie obowiązywania oferty. Oferty obligacji organizowane są jako publiczne oraz prywatne.

Istotną cechą transakcji dokonywanych na rynku pierwotnym jest fakt, że nie występują przy nich prowizje z tytułu zawarcia i rozliczenia transakcji.

Klient płaci ustaloną cenę emisyjną, która najczęściej jest równa wartości nominalnej obligacji. Tylko czasami cena emisyjna odbiega od nominału i jest wtedy określana w sposób wskazany w warunkach emisji obligacji. W przypadku niektórych emisji inwestor płaci również równowartość narosłych odsetek.

Oferta publiczna

W ofercie publicznej informacje o emisji są kierowane do szerokiego kręgu inwestorów – do 150 i więcej inwestorów. Informacje o ofertach publicznych podawane są do publicznej wiadomości, często reklamowane w telewizji, prasie lub internecie.

Oferty publiczne organizowane są za pośrednictwem firm inwestycyjnych – banków lub domów maklerskich. Żeby złożyć zapis klient musi w terminie oferty udać się do placówki takiej instytucji i wypełnić odpowiedni formularz.

W ofertach publicznych często występuje zjawisko redukcji zapisów – duża ilość inwestorów powoduje, że obligacji nie wystarcza dla wszystkich chętnych i w związku z tym każdy inwestor dostaje tylko część obligacji z ilości, którą zamierzał kupić.

Źródłem informacji o emitencie i obligacjach w przypadku ofert publicznych są odpowiednie dokumenty informacyjne – prospekty lub memoranda inwestycyjne zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Tylko w wyjątkowych przypadkach, np. dużej wartości pojedynczego zapisu, emisje dokonywane są na podstawie dokumentów niezatwierdzanych przez KNF.

Oferta prywatna

W przypadku ofert prywatnych informacje rozpowszechniane są do grupy co najwyżej 149 inwestorów. Informacje takie nie mogą być kierowane do nieoznaczonego adresata, czyli nie mogą być udostępniane na ogólnodostępnych stronach internetowych, w telewizji czy w prasie.

Oferty prywatne również organizowane są przez firmy inwestycyjne (biura i domy maklerskie) lub bezpośrednio przez samych emitentów. Żeby złożyć zapis, trzeba otrzymać imienne zaproszenie czyli tzw. propozycję nabycia (PN). Dopiero po uzyskaniu propozycji nabycia można wypełnić i złożyć u organizatora emisji formularz zapisu na obligacje. Aby mieć możliwość uczestniczenia w ofertach prywatnych można wypełnić formularz zgłoszeniowy w serwisie PIB-Obligacje.pl.

Informacje o emitencie, obligacjach i warunkach ich emisji zawarte są w dokumencie nazywanym propozycją nabycia obligacji. Propozycje nabycia nie są zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zjawisko dużych redukcji zapisów w ofertach prywatnych występuje w mniejszym stopniu niż w ofertach publicznych.

PIB-Obligacje.pl

Informacje o rynku pierwotnym, ofertach publicznych i ofertach prywatnych obligacji dostępne są w serwisie PIB-Obligacje.pl Dostarczamy inwestorom fachowej i rzetelnej informacji o obligacjach korporacyjnych. Oferujemy możliwość dostępu do zebranych w jednym miejscu informacji o inwestowaniu w obligacje oraz o aktualnych wydarzeniach rynkowych.

Inwestorom oferujemy możliwość otrzymania fachowej pomocy w zakresie inwestowania w obligacje.

 

Zgłoszenie się do nas poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umożliwi Państwu otrzymywanie bezpośrednio od emitentów i oferujących informacji o wybranych ofertach obligacji.

W formularzu zgłoszeniowym należy podać wyłącznie podstawowe dane, a cały proces nie zajmuje tylko kilka chwil.

 

Realizujemy projekty w zakresie pozyskiwania finansowania dla firm i działalności gospodarczej, m.in. w formie pożyczek prywatnych. Dysponujemy ofertą emisji obligacji przeznaczoną dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

<-Powrót