Jak działamy?

Przez wiele lat zdobywaliśmy doświadczenie na rynku kapitałowym, aby teraz móc zaoferować Państwu tylko takie rozwiązania finansowe i usługi, z których sami chcielibyśmy skorzystać.

Ofertę swoją kierujemy do dwóch grup podmiotów:

 • emitentów - przedsiębiorców zainteresowanych wyemitowaniem obligacji korporacyjnych,
 • inwestorów - osób zainteresowanych inwestycjami, w szczególności w instrumenty finansowe, takie jak obligacje korporacyjne czy akcje, ale również w pożyczki zabezpieczone, czy w nieruchomości.

 

Doradztwo dla emitentów

Oferujemy kompleksowe doradztwo w całym procesie emisji obligacji, poczynając od analizy możliwości i celowości takiej emisji, poprzez pomoc w realizacji procesu, wsparcie w akcji promocyjnej, aż do dokonania przez emitenta rejestracji i zgłoszeń wyemitowanych obligacji.

Nasze usługi mogą obejmować analizy, konsultacje i doradztwo w zakresie:

 • analizy formalnej możliwości emisji obligacji,
 • oceny realności pozyskania kapitału w drodze emisji obligacji korporacyjnych w danej sytuacji rynkowej,
 • przygotowania formalnego:
  • uchwały,
  • dokumentacji emisyjnej,
  • umów dodatkowych (np. z administratorem zabezpieczeń),
  • zgłoszenia do instytucji rynku kapitałowego,
 • procesu emisji, w tym jej promocji i pozyskiwania inwestorów,
 • działań wykonywanych po zakończeniu emisji.

Jako szczególnie wartą uwagi, w aktualnym stanie prawnym, polecamy emisję publiczną o wartości oferowanych obligacji nie przekraczającej równowartości kwoty 1 mln euro.

 

Nie zajmujemy się natomiast oferowaniem obligacji, gdyż jest to czynność maklerska zastrzeżona dla firm inwestycyjnych.

 

Wsparcie inwestorów

Nasze działania oparte są na profesjonalizmie. Staramy się zdobyć Państwa zaufanie poprzez:

 • indywidualne podejście,
 • wskazywanie ciekawych okazji inwestycyjnych na rynku długu (pożyczki),
 • promowanie inwestycji zgodnych z zasadami ograniczania podejmowanego ryzyka.

Zbieramy dane podmiotów zainteresowanych inwestycjami m.in. w obligacje korporacyjne, ale również w inne instrumenty finansowe (np. akcje) oraz inwestycjami niebędącymi papierami wartościowymi (np. pożyczki dla przedsiębiorców, nieruchomości czy udziały).

Po zgłoszeniu zainteresowania przesłanym za pośrednictwem formularza z serwisu internetowego, kontaktujemy się w celu dokładniejszego poznania oczekiwań inwestycyjnych.

Oferujący i emitenci obligacji (oraz innych instrumentów finansowych) kontaktują się bezpośrednio z inwestorami i przedstawiają propozycje nabycia oferowanych walorów. Ze względu na ograniczenia prawne, nie pośredniczymy w żaden sposób w wymianie informacji, materiałów oraz dokumentów pomiędzy oferującym (emitentem) a inwestorem.

Pomimo faktu, że w każdym wypadku staramy się w miarę możliwości dokładnie przeanalizować wiarygodność emitentów, którym przekazujemy dane osób zainteresowanych inwestycjami w obligacje korporacyjne, nie daje to gwarancji bezpieczeństwa inwestycji proponowanej inwestorom, gdyż każda inwestycja wiąże się z ryzykiem.

 Dodatkowo udostępniamy Państwu możliwość osobistego omówienia ogólnych kwestii związanych z inwestowaniem w obligacje korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych.

 

Nasze usługi oferujemy inwestorom całkowicie za darmo!