Przez wiele lat zdobywaliśmy doświadczenie na rynku kapitałowym, aby teraz móc zaoferować Państwu tylko takie rozwiązania finansowe, z których sami chcielibyśmy skorzystać.

W celu skorzystania z naszej pomocy w inwestowaniu w obligacje korporacyjne, należy zgłosić taką chęć wypełniając formularz zgłoszeniowy. W krótkim czasie po wysłaniu wypełnionego formularza, skontaktujemy się w celu omówienia Państwa oczekiwań, wiedzy, preferencji i wielkości potencjalnych inwestycji w obligacje oraz inne instrumenty dłużne. Następnie będziemy kontaktować się w celu przedstawienia pojawiających się na rynku potencjalnych celów inwestycyjnych.

 

Dzięki współpracy z emitentami i autoryzowanymi doradcami Catalyst na bieżąco śledzimy emisje dostępne na rynku. Analizujemy warunki emisji proponowane obligatariuszom, a następnie przypisujemy każdą emisję do jednej z czterech umownych grup:

Grupa zielona – obligacje dużych emitentów o stabilnej sytuacji finansowej (niskim ryzyku kredytowym). Są to papiery relatywnie bezpieczne, lecz oferujące niezbyt wysokie oprocentowanie.

Grupa żółta – obligacje nieco mniej wiarygodnych emitentów niż w grupie zielonej. Obligacje te są przeważnie dobrze zabezpieczone i oferują atrakcyjne oprocentowanie, natomiast ryzyko jest na umiarkowanym poziomie.

Grupa pomarańczowa – obligacje o podwyższonym poziomie ryzyka kredytowego. Znajdują się tu papiery będące na granicy grupy czerwonej. Inwestycje w walory z tej grupy powinny rozważać wyłącznie osoby gotowe na poniesienie wysokiego ryzyka. Przed podjęciem decyzji o zakupie należy dokładnie przeanalizować zagrożenia związane z danym emitentem oraz emisją.

Grupa czerwona – obligacje, które źle wyglądają już na papierze. Z lektury dokumentów emisyjnych wynika, że są zbyt ryzykowne – prawdopodobieństwo problemów ze spłatą takich papierów jest bardzo wysokie. O tych emisjach w ogóle Państwa nie informujemy!

 

Nasze działania oparte są na profesjonalizmie. Staramy się zdobyć Państwa zaufanie, pomagając w skutecznym inwestowaniu poprzez:

  • indywidualne podejście,
  • bieżące informacje o wyselekcjonowanych emisjach obligacji korporacyjnych,
  • wskazywanie ciekawych okazji inwestycyjnych na rynku długu (pożyczki, certyfikaty inwestycyjne),
  • promowanie inwestycji zgodnych z zasadami ograniczania podejmowanego ryzyka.

 

Dodatkowo udostępniamy Państwu możliwość osobistego omówienia kwestii związanych z inwestowaniem w obligacje korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych.

 

Nasze usługi oferujemy całkowicie za darmo!