W dniu 20 lipca Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy spółki PKN Orlen. Prospekt związany jest z II programem Emisji Obligacji. Emitent zamierza w drodze emisji publicznych pozyskać do 1 mld złotych. Obligacje będą wprowadzane na Catalyst. Termin ważności prospektu to 12 miesięcy i w tym czasie koncern petrochemiczny będzie miał prawo przeprowadzać kolejne emisje obligacji, których parametry będą każdorazowo określane w ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

PKN Orlen logo

Poprzedni program emisyjny Orlenu również opiewał na 1 mld złotych i był ustanowiony w 2013 roku.

Zobacz także