Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. poinformował o szacunkowej wysokości kosztów poniesionych dla całego programu publicznych emisji niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku.

 

W ramach programu zostało przeprowadzonych sześć emisji obejmujących:

  • 2.000.000 sztuk 4-letnich obligacji Serii A, o oprocentowaniu zmiennym WIBOR 6M + 1,5%,
  • 2.000.000 sztuk 4-letnich obligacji Serii B, o oprocentowaniu zmiennym WIBOR 6M + 1,5%,
  • 2.000.000 sztuk 4-letnich obligacji Serii C, o oprocentowaniu zmiennym WIBOR 6M + 1,4%,
  • 1.000.000 sztuk 4-letnich obligacji Serii D, o oprocentowaniu zmiennym WIBOR 6M + 1,3%,
  • 2.000.000 sztuk 4-letnich obligacji Serii E, o oprocentowaniu zmiennym WIBOR 6M + 1,3%,
  • 1.000.000 sztuk 6-letnich obligacji Serii F, o oprocentowaniu stałym na poziomie 5,00% rocznie.

Program trwał przez blisko rok – pierwsze obligacje serii A można było kupować od 28 maja 2013 roku, a zapisy na obligacje serii F zakończyły się 24 kwietnia 2014 roku. Wszystkie oferowane obligacje zostały objęte przez inwestorów, a spółka pozyskała ponad 1 miliard złotych kapitału dłużnego.

Szacowane koszty przeprowadzenia programu emisyjnego wynoszą 8,0-8,3 mln złotych, czyli około 80 gr na jedną sztukę obligacji.

Zobacz także