loading...
Oferty
Wydarzenia
Vademecum

PIB-Obligacje - tylko atrakcyjne inwestycje dłużne

Podstawy

Co to jest obligacja

Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, że...

Czytaj dalej...

Encyklopedia

Najczęściej używane terminy związane z rynkiem obligacji.

Czytaj dalej...

Obrót

Rynek pierwotny

Jak kupić i sprzedać obligacje korporacyjne – rynek pierwotny.

Czytaj dalej...

Rynek wtórny

Sprzedaż posiadanych obligacji i inwestycje na rynku wtórnym.

Czytaj dalej...

Ryzyko

Rodzaje ryzyka

Ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje.

Czytaj dalej...

Raitingi

Jakie jest ryzyko obligacji korporacyjnych?.

Czytaj dalej...

Matematyka

Zyskowność

Ile można zarobić na obligacjach?.

Czytaj dalej...

Kalkulator

Kalkulator rentowności obligacji PIB-Obligacje.

Czytaj dalej...

Obligacje korporacyjne

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, których emitent oświadcza, że ma dług w stosunku do posiadacza obligacji czyli obligatariusza. Inaczej mówiąc, obligacje są pewnym rodzajem pożyczki pieniężnej, którą inwestor udziela emitentowi. Odsetki, które otrzymuje obligatariusz są formą wynagrodzenia za udzieloną pożyczkę.

Czytaj dalej...

Porównanie obligacji z lokatami

Ze względu na swoją konstrukcję obligacje często są porównywane z lokatami bankowymi. Tak samo jak w przypadku lokaty inwestor lokuje swój kapitał na określony czas, zyskując w zamian określone odsetki. Po upływie czasu trwania inwestycji następuje wykup obligacji, a inwestorowi wypłacana jest kwota, którą zainwestował.

Czytaj dalej...

Emisja obligacji

Emisja obligacji korporacyjnych to sprawdzona forma pozyskania kapitału dla finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedsiębiorca planując inwestycje wielokrotnie staje przed problemem zapewnienia odpowiednich środków na ich realizację. Dobrym rozwiązaniem są obligacje, które łączą w sobie zalety wyemitowania akcji oraz zaciągnięcia kredytu.

Czytaj dalej...

ZAINWESTUJ Z NASZĄ POMOCĄ

Jesteś zainteresowany inwestycjami dającymi stałe, atrakcyjne oprocentowanie? Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o. (PIB) moich danych osobowych podanych dobrowolnie za pośrednictwem tego formularza w celu realizacji kontaktu przez przedstawiciela PIB za pośrednictwem:

Jednocześnie, oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana że:

1. Moje dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem zebranych danych osobowych jest Prywatny Inkubator Biznesów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 2a/16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177748, NIP: 679 27 77 060, REGON: 356745968 (Administrator Danych).

3. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych którego dokonano przed jej cofnięciem.

4. Cofnięcia zgody dokonać można przez przesłanie wiadomości z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych na adres mailowy pib@pib-finanse.pl.

5. Odbiorcami (procesorami powierzenia) moich danych osobowych będzie podmiot zapewniający obsługę utrzymania serwisu http://www.pib-obligacje.pl oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora Danych. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia zgodnie z art. 28 RODO.

6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia informacji.

7. Przysługują mi prawa do:

• Żądania od Administratora Danych dostępu do moich danych osobowych;

• Żądania od Administratora Danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;

• Żądania od Administratora Danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;

• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;

• Żądania przeniesienia moich danych osobowych. 8. Ponadto zostałem/łam poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Back to top