Emisja obligacji spółki Arche została zakończona sukcesem. Deweloper mieszkaniowo-hotelowy zebrał 16,36 mln zł popytu, w wartej 11 mln zł ofercie publicznej. Celem emisji było pozyskanie środków na refinansowanie papierów serii C o wartości 10 mln zł, które wygasają 23 sierpnia tego roku.

Arche grupa logo

 

Inwestorzy dokonali sumarycznie 155 zapisów na 16 361 obligacji, co daje średnio 105,6 tys. zł na każdą deklarację nabycia. Średnia stopa alokacji wyniosła 67,23%, natomiast stopa redukcji osiągnęła 32,77%.

Oprocentowanie nowych obligacji Arche jest stałe i wynosi 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane co 3 miesiące. Papiery zostały zabezpieczone hipoteką dwóch hoteli. Maksymalny termin wykupu zaplanowano na 25 czerwca 2023 roku.

Nowe obligacje mają trafić do obrotu na rynku Catalyst, gdzie m.in. notowane są wygasające w sierpniu papiery ACH0820, a także dwie inne serie długu spółki.

 

Zobacz także