Rozpoczęła się oferta obligacji spółki będącej inwestorem i deweloperem.

Oferowane są obligacje trzyletnie.
Wartość nominalna (i zarazem cena emisyjna) wynosi 100 zł. Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych i wynoszą: WIBOR 6M + 5 punktów procentowych, czyli ponad 10% w pierwszym okresie odsetkowym!
Istnieje możliwość wcześniejszego wykupu obligacji.
Minimalny zapis to 220.000 zł.
Termin przyjmowania zapisów: do 6 lipca 2012 r.
Łączna wartość emisji: od 80 do 100 mln zł.
Obligacje zostaną zabezpieczone hipoteką na gruncie wycenianym na ponad 220 mln zł.
Celem emisji jest finansowanie dużego kompleksu biurowego w Warszawie oraz innych projektów inwestycyjnych Grupy za kwotę nie wyższą niż 40% środków pozyskanych z emisji,.
Planowane jest wprowadzenie obligacji do obrotu na platformie Catalyst.

Chcesz się dowiedzieć więcej -> skontaktuj się za nami

Zobacz także