Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec pierwszego kwartału 2015 roku wyniosło 6,70% (w poprzednim kwartale 7,06%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 3% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,83% (w poprzednim kwartale 4,02%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 123% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 75% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Wyłączając z zestawienia banki komercyjne, średnie oprocentowanie obligacji wyniosło 7,06% (poprzednio 7,45%), z kolei średnie oprocentowanie obligacji banków wyniosło 4,77% (poprzednio 5,04%) rocznie. Natomiast średnie oprocentowanie obligacji banków spółdzielczych wynosiło 5,28% (poprzednio 5,56%).

Najwyżej oprocentowane na rynku są obligacje korporacyjne firmy Ekopaliwa Chełm (EPC0716) – 15% w skali roku. Wysokie oprocentowanie posiadają również obligacje:  E-Kancelarii (EKA0515), Grupy Emmerson (GEM0715), Nornic Development (NOR1016), PPUH VIG (VIG0515) – 12% w skali roku. Warto zwrócić uwagę, że e-Kancelaria oraz VIG mają duże problemy z regulowaniem swoich zobowiązań i nie spłaciły wcześniejszych serii obligacji.

Niecałe 81% notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych to papiery o zmiennym oprocentowaniu, niecałe 19% to papiery o oprocentowaniu stałym, a zaledwie 2 (niecałe 1%) emisje to obligacje zerokuponowe.

Średnie oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu wyniosło 6,28% (w porównaniu do 6,70% w poprzednim kwartale), a obligacji o stałym oprocentowaniu ukształtowało się na poziomie 8,52% (ostatnio 8,68%).

Jak widać z powyższych danych, wysokość oprocentowania obligacji spadła w porównaniu do poprzedniego kwartału.

 

Obroty***

W pierwszym kwartale 2015 roku obroty obligacjami korporacyjnymi na Catalyst wyniosły 342,2 mln zł i spadły w stosunku do poprzedniego kwartału o 10,3 mln zł, czyli o 3%.

Wartość obrotów obligacjami (mln zł) w ostatnich kwartałach przedstawia tabela:

 

Q1

Q2

Q3

Q4

2013

777,9

421,5

304,4

433,9

2014

625,7

349,5

299,3

352,5

2015

342,3

 

 

 

 

Najwyższe obroty zanotowano na obligacjach następujących emitentów:

 • Alior Bank:
  • ALR0924 – 16,3 mln zł,
 • BZ WBK:
  • BZW1216 – 11 mln zł
 • Getin Noble Bank:
  • GNB0318 – 10,1 mln zł,
 • Echo Investment:
  • ECH0318 – 10,0 mln zł,
 • BGK:
  • BGK0517 – 9,6 mln zł.

 Wartość obrotów obligacjami (mln zł) w poszczególnych miesiącach przedstawia wykres:

Wysokość obortów na rynku Catalyst

 

Ilość emitentów i obligacji

Na koniec marca na Catalyst notowane było 360 serii obligacji 150 emitentów, a wartość notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych wyniosła 57,5 mld zł. Dla porównania końcem 2014 roku notowanych było 357 serii obligacji korporacyjnych 148 emitentów o łącznej wartości 56,1 mld zł.

 

 

W opracowaniu użyto danych pochodzących z serwisu gpwcatalyst.pl

* - oprocentowanie obligacji to wysokość kuponów w bieżącym okresie odsetkowym, wyrażona w skali roku

** - wg bankier.pl

*** - transakcje sesyjne

Zobacz także