Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec trzeciego kwartału 2014 roku wyniosło 7,46% (w poprzednim kwartale 7,60%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 4,50% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,97% (w poprzednim kwartale 3,93%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 66% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 88% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

 Wyłączając z zestawienia banki komercyjne, średnie oprocentowanie obligacji wyniosło 7,90% (poprzednio 8,03%), z kolei średnie oprocentowanie obligacji banków wyniosło 5,32% (poprzednio 5,50%) rocznie. Natomiast średnio oprocentowanie obligacji banków spółdzielczych wynosiło 5,93%.

Najwyżej oprocentowane na rynku są obligacje korporacyjne firmy Ekopaliwa Chełm (EPC0716) – 15% w skali roku. Wysokie dochody osiągają również posiadacze obligacji ZPS Krzętle (ZPS1214) – 12,5% odsetek w skali roku.

Prawie 83% notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych to papiery o zmiennym oprocentowaniu, ponad 16% to papiery o oprocentowaniu stałym, a zaledwie 2 (niecałe 1%) emisje to obligacje zerokuponowe.

Średnie oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu wyniosło 7,17% (w porównaniu do 7,33% w poprzednim kwartale), a obligacji o stałym oprocentowaniu ukształtowało się na poziomie 8,94% (ostatnio 9,01%).

Jak widać z powyższych danych, wysokość oprocentowania obligacji spadła w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Obroty***

W trzecim kwartale 2014 roku obroty obligacjami korporacyjnymi na Catalyst wyniosły 299,3 mln zł i spadły w stosunku do poprzedniego kwartału o 50,2 mln zł, czyli o 14%.

Najwyższe obroty zanotowano na obligacjach następujących emitentów:

 • Getin Noble Bank:
  • GNB0720 – 14,6 mln zł,
  • GNB0218 – 9,9 mln zł,
  • GNB0318 – 6,5 mln zł,
  • GNB0819 – 6,4 mln zł,
 • PKN Orlen:
  • PKN0418 – 10,9 mln zł,
  • PK11117 – 8,8 mln zł,
 • Echo Investment – 6,8 mln zł.

 

Wartość obrotów obligacjami (mln zł) w poszczególnych miesiącach przedstawia wykres:

Miesięczna wartość obrotu na rynku Catalyst

Ilość emitentów i obligacji

Na koniec września na Catalyst notowane było 340 serii obligacji 149 emitentów, a wartość notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych wyniosła 59,7 mld zł.

W opracowaniu użyto danych pochodzących z serwisu gpwcatalyst.pl

* - oprocentowanie obligacji to wysokość kuponów w bieżącym okresie odsetkowym, wyrażona w skali roku

** - wg bankier.pl

*** - transakcje sesyjne

Zobacz także