W dniu 24 października Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o wydaniu rekomendacji nakazującej podwyższenie minimalnej wartości nominalnej jednej obligacji podporządkowanej do kwoty 400 tys. złotych. Sugestia ta ma na celu ograniczenie dostępu inwestorów indywidualnych do bankowych papierów podporządkowanych.

KNF wyszedł z założenia, że inwestorzy indywidualni nie są w stanie w pełni ocenić ryzyka związanego z obligacjami podporządkowanymi. Dla wielu osób obligacje bankowe to synonim bezpieczeństwa.

Nadzorca zwraca jednak uwagę, że specyficzna konstrukcja obligacji podporządkowanych powoduje, że w przypadku problemów płynnościowych banku, sytuacja obligatariuszy będzie bliższa sytuacji właścicieli (akcjonariuszy) niż obligatariuszy posiadających obligacje niepodporządkowane.

Obligacje podporządkowane są zaliczane do kapitałów własnych banku i mogą zostać przymusowo skonwertowane na akcje lub wręcz umorzone. W praktyce oznacza to, że strata na obligacjach podporządkowanych jest bardziej prawdopodobna niż w przypadku „zwykłych” obligacji.

Pełen komunikat dostępny jest na stronach KNF-u: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_obligacji_podporządkowanej_24_10_2017_59811.pdf