loading...
Wydarzenia
Oferty
Vademecum

PIB-Obligacje - tylko atrakcyjne obligacje korporacyjne

Podstawy

Co to jest obligacja

Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, że...

Czytaj dalej...

Encyklopedia

Najczęściej używane terminy związane z rynkiem obligacji.

Czytaj dalej...

Obrót

Rynek pierwotny

Jak kupić i sprzedać obligacje korporacyjne – rynek pierwotny.

Czytaj dalej...

Rynek wtórny

Sprzedaż posiadanych obligacji i inwestycje na rynku wtórnym.

Czytaj dalej...

Ryzyko

Rodzaje ryzyka

Ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje.

Czytaj dalej...

Raitingi

Jakie jest ryzyko obligacji korporacyjnych?.

Czytaj dalej...

Matematyka

Zyskowność

Ile można zarobić na obligacjach?.

Czytaj dalej...

Kalkulator

Kalkulator rentowności obligacji PIB-Obligacje.

Czytaj dalej...

Obligacje korporacyjne

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, których emitent oświadcza, że ma dług w stosunku do posiadacza obligacji czyli obligatariusza. Inaczej mówiąc, obligacje są pewnym rodzajem pożyczki pieniężnej, którą inwestor udziela emitentowi. Odsetki, które otrzymuje obligatariusz są formą wynagrodzenia za udzieloną pożyczkę.

Czytaj dalej...

Porównanie obligacji z lokatami

Ze względu na swoją konstrukcję obligacje często są porównywane z lokatami bankowymi. Tak samo jak w przypadku lokaty inwestor lokuje swój kapitał na określony czas, zyskując w zamian określone odsetki. Po upływie czasu trwania inwestycji następuje wykup obligacji, a inwestorowi wypłacana jest kwota, którą zainwestował.

Czytaj dalej...

Emisja obligacji

Emisja obligacji korporacyjnych to sprawdzona forma pozyskania kapitału dla finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedsiębiorca planując inwestycje wielokrotnie staje przed problemem zapewnienia odpowiednich środków na ich realizację. Dobrym rozwiązaniem są obligacje, które łączą w sobie zalety wyemitowania akcji oraz zaciągnięcia kredytu.

Czytaj dalej...

ZAINWESTUJ W OBLIGACJE

Jesteś zainteresowany inwestycjami w obligacje korporacyjne? Skontaktuj się z nami!

Przesyłane informacje obejmujące dane osobowe są chronione przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

Back to top