Niedawne zmiany w ustawie o ofercie publicznej umożliwiają emitowanie obligacji o równowartości do 1 mln EUR w formie oferty publicznej po spełnieniu tylko mocno ograniczonych wymogów formalnych.

Nie jest konieczne sporządzenie i zatwierdzenie prospektu emisyjnego ani opracowanie memorandum informacyjnego, a jedynie przygotowanie uproszczonego dokumentu zawierającego podstawowe informacje o obligacjach i emitencie.

Nie ma też konieczności korzystania z pośrednictwa domu maklerskiego.

Ponieważ jest to oferta publiczna, możliwe jest jej promowanie i kierowanie do szerokiego grona adresatów (inwestorów).

Więcej informacji o tej formie pozyskania kapitału przedstawione jest na tej podstronie: Pozyskaj do 1 mln EUR z publicznej emisji obligacji!

Zobacz także