W dniach 15 marca - 11 kwietnia trwa oferta prywatna obligacji spółki z branży wierzytelnościowej. Branża ta jest mocno reprezentowania na rynku Catalyst.

Emitent w swojej działalności koncentruje się na czterech grupach usług:

–windykacji na zlecenie;

–wykupie portfeli wierzytelności;

–serwisowaniu i zarządzaniu wierzytelnościami;

–obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Spółka jest zyskowna, a jej akcje są notowane na NewConnect. Strategicznym celem emitenta jest stałe zwiększanie udziału w rynku obsługi wierzytelności B2B i B2C.

Obligacje mają 18-miesieczny termin wykupu i stałe oprocentowanie wynoszące ponad 10% w skali roku. Walory są zabezpieczone m.in. hipoteką na nieruchomości. Emitent zamierza je wprowadzić do notowań na platformie Catalyst.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności.

Dzięki wartości minimalnego zapisu wynoszącej zaledwie 5.000 zł, obligacje te mogą stanowić uzupełnienie nawet niewielkiego portfela obligacji korporacyjnych.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu, w celu uzyskania większej ilości informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Zobacz także