• Rynek Catalyst notuje systematyczny wzrost liczby obligacji, dostępnych jest już prawie 400 serii.
  • Stopniowo i regularnie wzrasta wartość obrotów.
  • Sukces obligacji detalicznych PKN Orlen pokazał potencjał rozwoju rynku papierów dłużnych GPW.
  • Catalyst staje się alternatywą dla oszczędzania pieniędzy na lokatach bankowych.

 

Równo cztery lata temu (30 września 2009 r.) Giełda Papierów Wartościowych uruchomiła rynek Catalyst, pierwszą w Polsce kompleksową platformę do obrotu instrumentami dłużnymi emitowanymi przez firmy, samorządy oraz banki. Transparenty, zorganizowany i bezpieczny rynek obrotu obligacjami otworzył drogę do pozyskiwania środków na publicznym rynku kapitałowym dla tysięcy podmiotów.

 

- Cztery lata istnienia Catalyst pokazały, że warto inwestować w rynek instrumentów dłużnych. Najlepiej pokazują to liczby: wartość emisji obligacji w 2009 r., gdy startował rynek Catalyst, wynosiła 5 mld złotych – dziś to 59 miliardów. Cały czas pracujemy nad stworzeniem systemu oceny i monitorowania ryzyka, który da inwestorom poczucie, że ulokowany przez nich kapitał jest bezpieczny, a emitentom zapewni większą wiarygodność. Sukces Catalyst i osiągnięcie odpowiedniej masy krytycznej liczonej liczbą emitentów pozwolą na podjęcie działań zmierzających do ustalenia architektury rynków, która jak najlepiej będzie odpowiadać profilowi emitenta i inwestora. – powiedział Adam Maciejewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Aktualnie na Catalyst notowane są 394 serie obligacji, wyemitowane przez 170 podmiotów nieskarbowych. Wartość notowanych emisji (obligacje korporacyjne, komunalne i listy zastawne) na koniec sierpnia 2013 r. wyniosła 58,7 mld zł wobec 49,0 mld zł w sierpniu 2012 r., co oznacza wzrost o prawie 20 proc. Wartość obrotów w 2013 r. (do końca sierpnia) wyniosła 2,96 mld zł i była ona większa niż ta notowana w całym 2012 r., kiedy to obligacjami nieskarbowymi handlowano za kwotę 2,47 mld zł.

Cztery lata funkcjonowania Catalyst potwierdziły, że projekt dokonał głębokiej zmiany w architekturze rynku papierów dłużnych w Polsce i wyszedł naprzeciw potrzebom emitentów i inwestorów. Wyrazem tego jest stale rosnąca liczba i wartość emisji obligacji notowanych na Catalyst, pomimo utrzymującego się spowolnienia gospodarczego w kraju.

Wartość emisji notowanych na Catalyst

Liczba emitentów notowanych na Catalyst

Liczba serii obligacji notowanych na Catalyst

Obroty na Catalyst

 

Sprzyjające warunki finansowania rozwoju długiem w połączeniu ze wzrostem popularności instrumentów dłużnych jako sposobu lokaty kapitału sprawiły, że przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po obligacje korporacyjne jako instrument finansowania swojej działalności.

Na Catalyst zadebiutowały ze swoimi obligacjami największe polskie firmy takie jak: PKO BP, PGE, PKN Orlen, PGNiG, Pekao SA, Polkomtel, Alior Bank, ING Bank Śląski, Energa, BRE Bank, Getin Noble Bank czy Multimedia Polska.

 

TOP 11 emitentów pod względem wartości notowanych emisji (dane na koniec sierpnia 2013 r.)

1. Bank Gospodarstwa Krajowego   28.295.500.000 zł

2. PKO Finance AB   3.412.320.000 zł

3. PGNiG   2.500.000.000 zł

4. BRE Bank Hipoteczny   2.425.616.000 zł

5. Warszawa   2.100.000.000 zł

6. Multimedia Polska   1.795.000.000 zł

7. Pekao SA   1.600.700.000 zł

8. Getin Noble Bank   1.461.618.000 zł

9. PKN Orlen   1.400.000.000 zł

10. Energa   1.000.000.000 zł

11. PGE Polska Grupa Energetyczna   1.000.000.000 zł

 

Firmy, plasując emisje obligacji coraz częściej kierują swoją ofertę także do klienta detalicznego. Z taką propozycją w maju (seria A) oraz czerwcu br. (seria B) wyszedł PKN Orlen, spotykając się z ogromnym zainteresowaniem wśród inwestorów. Zapisy na obligacje detaliczne PKN Orlen serii B złożyło ponad 2 tys. inwestorów. Spółka pozyskała w ten sposób 400 mln zł. Orlen poszedł zatem śladem GPW, która była jednym z prekursorów obligacji detalicznych na Catalyst. Sukces emisji płockiej spółki potwierdza, że rynek papierów dłużnych GPW ma ogromny potencjał rozwoju.

Sprzyja temu sytuacja na rynku lokat bankowych. Inwestorzy po serii obniżek stóp procentowych przeprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej zaczęli szukać innych form lokowania oszczędności. Catalyst i oferowane za jego pośrednictwem obligacje stwarzają doskonałą okazję do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego polskiego społeczeństwa.

Źródło: www.gpwcatalyst.pl

Zobacz także