Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec czwartego kwartału 2014 roku wyniosło 7,06% (w poprzednim kwartale 7,46%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 3,50% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 4,02% (w poprzednim kwartale 3,97%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 102% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 76% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Wyłączając z zestawienia banki komercyjne, średnie oprocentowanie obligacji wyniosło 7,45% (poprzednio 7,90%), z kolei średnie oprocentowanie obligacji banków wyniosło 5,04% (poprzednio 5,32%) rocznie. Natomiast średnio oprocentowanie obligacji banków spółdzielczych wynosiło 5,56% (poprzednio 5,93%).

Najwyżej oprocentowane na rynku są obligacje korporacyjne firmy Ekopaliwa Chełm (EPC0716) – 15% w skali roku. Wysokie oprocentowanie posiadają również obligacje:  E-Kancelarii (EKA0515), Grupy Emmerson (GEM0715), Nornic Development (NOR1016), PPUH VIG (VIG0115, VIG0515) – 12% w skali roku.

Ponad 81% notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych to papiery o zmiennym oprocentowaniu, ponad 18% to papiery o oprocentowaniu stałym, a zaledwie 2 (niecałe 1%) emisje to obligacje zerokuponowe.

Średnie oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu wyniosło 6,70% (w porównaniu do 7,17% w poprzednim kwartale), a obligacji o stałym oprocentowaniu ukształtowało się na poziomie 8,68% (ostatnio 8,94%).

Jak widać z powyższych danych, wysokość oprocentowania obligacji spadła w porównaniu do poprzedniego kwartału.

 

Obroty***

W czwartym kwartale 2014 roku obroty obligacjami korporacyjnymi na Catalyst wyniosły 352,5 mln zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego kwartału o 53,2 mln zł, czyli o 18%.

Najwyższe obroty zanotowano na obligacjach następujących emitentów:

 • BGK:
  • BGK0215 – 17,7 mln zł,
  • BGK0517 – 13,1 mln zł,
 • Getin Noble Bank:
  • GNB0218 – 12,3 mln zł,
  • GNB0318 – 10,8 mln zł,
 • Echo Investment:
  • ECH0318 – 15,0 mln zł,
  • ECH0618 – 8,9 mln zł.

 

Wartość obrotów obligacjami (mln zł) w poszczególnych miesiącach przedstawia wykres:

Wartość obrotów na rynku Catalyst - obligacje korporacyjne, dane miesięczne

 

W całym 2014 roku obroty obligacjami korporacyjnymi sięgnęły wartości 1.627 mln zł i były niższe niż w roku 2013 o 311 mln zł (-16%).

Jeśli chodzi o poszczególne serie obligacji, to największe obroty zanotowano obligacjami (dane w mln zł):

PGNiG

PGN0617

94,6

ENERGA

ENG1019

91,2

PKN

PKN1117

57,9

BZ WBK

BZW1216

53,3

BGK

BGK0514

50,5

 

Ilość emitentów i obligacji

Na koniec grudnia na Catalyst notowane było 357 serii obligacji 148 emitentów, a wartość notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych wyniosła 56,1 mld zł. Dla porównania końcem 2013 roku notowanych było 291 serii obligacji korporacyjnych 133 emitentów o łącznej wartości 52 mld zł.

W 2014 roku pojawiło się 49 nowych emitentów obligacji korporacyjnych – o 8 więcej niż w 2013 roku, kiedy to  na rynku Catalyst  zadebiutowały papiery 41 nowych emitentów.

 

 

W opracowaniu użyto danych pochodzących z serwisu gpwcatalyst.pl

* - oprocentowanie obligacji to wysokość kuponów w bieżącym okresie odsetkowym, wyrażona w skali roku

** - wg bankier.pl

*** - transakcje sesyjne

Zobacz także