Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec drugiego kwartału 2015 roku wyniosło 6,38% (w poprzednim kwartale 6,70%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 2,8% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,56% (w poprzednim kwartale 3,83%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 128% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 79% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Wyłączając z zestawienia banki komercyjne, średnie oprocentowanie obligacji wyniosło 6,74% (poprzednio 7,06%), z kolei średnie oprocentowanie obligacji banków wyniosło 4,58% (poprzednio 4,77%) rocznie. Natomiast średnie oprocentowanie obligacji banków spółdzielczych wynosiło 5,10% (poprzednio 5,28%).

Najwyżej oprocentowane na rynku są obligacje korporacyjne firmy Mysław (MYS0715), Polbrand (PBD0116), PCZ (PCZ1015) – 11% w skali roku. Wysokie oprocentowanie posiadają również obligacje: E-Kancelarii (EKA0616, EKA1015, EKA1115), 2C Partners (2CP0316, 2CP0416), Europejskiego Funduszu Medycznego (EFM0416, EFM0915, EFM1216), Eurocent (ERC0815), Nordic Development (NOR1016), PCZ (PCZ0416), Summa Linguae (SUL0717) – 10% w skali roku. Warto zwrócić uwagę, że e-Kancelaria ogłosiła upadłość z możliwością zawarcia układu, a PCZ złożyło wniosek o ogłoszenie takiej upadłości.

Niecałe 81% notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych to papiery o zmiennym oprocentowaniu, niecałe 19% to papiery o oprocentowaniu stałym, a zaledwie 2 (niecałe 1%) emisje to obligacje zerokuponowe.

Średnie oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu wyniosło 5,99% (w porównaniu do 6,28% w poprzednim kwartale), a obligacji o stałym oprocentowaniu ukształtowało się na poziomie 8,04% (ostatnio 8,52%).

Jak widać z powyższych danych, wysokość oprocentowania obligacji spadła w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Obroty***

W drugim kwartale 2015 roku obroty obligacjami korporacyjnymi na Catalyst wyniosły 336,4 mln zł i spadły w stosunku do poprzedniego kwartału o 5,9 mln zł, czyli o 2%.

Wartość obrotów obligacjami (mln zł) w ostatnich kwartałach przedstawia tabela:

 

Q1

Q2

Q3

Q4

2013

777,9

421,5

304,4

433,9

2014

625,7

349,5

299,3

352,5

2015

342,3

336,4

 

 

 

Najwyższe obroty zanotowano na obligacjach następujących emitentów:

 • MULTIMEDIA POLSKA: MMP0520:
  • na rynku Bont Spot ASO – 34,5 mln zł,
  • na rynku GPW ASO – 12,4 mln zł
 • PKN Orlen:
  • PKN0418 – 16 mln zł
 • IPF Investments Polska:
  • IPP0615 – 12,2 mln zł,
 • GHELAMCO INVEST:
  • GHE0918 – 12,1 mln zł,
 • BGK:
  • BGK0517 – 11,1 mln zł.

 

Wartość obrotów obligacjami (mln zł) w poszczególnych miesiącach przedstawia wykres:

Wykres: miesięczne obroty na Catalyst

Ilość emitentów i obligacji

Na koniec czerwca na Catalyst notowane było 354 serie obligacji 151 emitentów, a wartość notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych wyniosła 58,5 mld zł. Dla porównania końcem marca 2015 roku notowanych było 360 serii obligacji korporacyjnych 150 emitentów o łącznej wartości 57,5 mld zł.

 

 

W opracowaniu użyto danych pochodzących z serwisu gpwcatalyst.pl

* - oprocentowanie obligacji to wysokość kuponów w bieżącym okresie odsetkowym, wyrażona w skali roku

** - wg bankier.pl

*** - transakcje sesyjne

Zobacz także