Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec pierwszego kwartału 2014 roku wyniosło 7,76%. W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne przynosiły ok. 3,75% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,99%. Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 107% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 94% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Wyłączając z zestawienia banki, średnie oprocentowanie obligacji wyniosło 8,20%, z kolei średnie oprocentowanie obligacji banków wyniosło 5,59% rocznie.

Najwyżej oprocentowane na rynku są obligacje korporacyjne firmy Ekopaliwa Chełm (EPC0716) – 15% w skali roku. Wysokie dochody osiągają również posiadacze obligacji ZPS Krzętle (ZPS1214) – 12,5% oraz Uboat Line (UBT0914) – 12,21% odsetek w skali roku.

85% notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych to papiery o zmiennym oprocentowaniu, blisko 15% to papiery o oprocentowaniu stałym, a zaledwie 2 emisje (niecałe 1%) to obligacje zerokuponowe.

Średnie oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu wyniosło 7,44%, a obligacji o stałym oprocentowaniu ukształtowało się na poziomie 9,68%.

 

Obroty**

W pierwszym kwartale 2014 roku obroty obligacjami korporacyjnymi na Catalyst wyniosły 626 mln zł i wzrosły o 192 mln zł (+44%) w stosunku do czwartego kwartału ubiegłego roku.

Najwyższe obroty zanotowano na obligacjach:

  • Spółki ENERGIA (ENG1019) – 91 mln zł,
  • PGNiG (PGN0617) – 81 mln zł
  • Banku Gospodarstwa Krajowego:
    • BGK0514 – 51 mln zł,
    • IDS1022 – 44 mln zł
    • IDS1018 – 26 mln zł
  • PKN Orlen (PKN1117) – 31 mln zł,

Wartość obrotów obligacjami w okresie od stycznia 2013 r. do marca 2014 r. (mln zł) przedstawia wykres:

 Wielkość obrotów na Catalyst 01.2013-03.2014

 

Ilość emitentów i obligacji

Na koniec marca na Catalyst notowane było 302 serie obligacji 133 emitentów a wartość notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych wyniosła 53,4 mld zł.

W opracowaniu użyto danych pochodzących z serwisów gpwcatalyst.pl i bankier.pl

* - oprocentowanie obligacji to wysokość kuponów w bieżącym okresie odsetkowym, wyrażona w skali roku

** - transakcje sesyjne

 

Zobacz także