Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego sporządzonego przez PCC Rokita SA. Dokument został przygotowany w związku z planowaną ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł.

PCC Rokita logoPCC Rokita jako emitent obligacji jest obecny już od kilku lat i postrzegany jest jako wiarogodny podmiot, a oferowane przez niego walory cieszą się sporym zainteresowaniem.

Zobacz także