Zarząd PCC Rokita S.A. poinformował w raporcie bieżącym o zakończeniu subskrypcji obligacji serii BB. Zapisy na obligacje trwały w dniach 1-10 października 2014 r.

Ofertą objętych było 250.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość oferty wyniosła więc 25 mln zł.

 

PCC rokita SAInwestorzy złożyli 377 zapisów, w których chcieli nabyć 352.519 obligacji.

Emitent przydzielił więc wszystkie oferowane obligacje.

133.361 obligacji przydzielono osobom korzystającym z preferencji w przydziale tj. osobom, którym przydzielono obligacje serii AA w październiku 2012 r. (szczegółowe zasady preferencyjnego przydziału można znaleźć w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii BB).

Pozostałe 116.639 obligacje przydzielono inwestorom niekorzystającym z preferencji w przydziale oraz osobom, które korzystały z preferencji w przydziale, a które złożyły zapisy na ilość obligacji większą niż ilość traktowana preferencyjnie. Na tym etapie dokonano proporcjonalnej redukcji zapisów, która wyniosła 46,78%.

 


Notka została zaktualizowana w dniu 16 października po tym, jak została opublikowana korekta raportu bieżącego.

Zobacz także