Zarząd spółki BEST S.A. poinformował w komunikacie, że w okresie od rozpoczęcia zapisów do dnia 16 października 2014 roku złożono zapisy na liczbę obligacji większą od łącznej liczby oferowanych walorów serii K2. W związku z tym inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem 16 października zostaną przydzielone obligacje w liczbie wskazanej w złożonych i opłaconych zapisach. Natomiast zapisy złożone w dniach 16 i 17 października zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Logo Best

Ostatnim dniem przyjmowania zapisów był 17 października 2014 roku. Warto przypomnieć, że kilka dni temu spółka przedłużyła terminy przyjmowania zapisów i ułatwiła ich składanie poprzez rezygnację z wymogu posiadania przez inwestora rachunku inwestycyjnego u oferującego.

Szczegółowe wyniki oferty spółka poda zapewne w jednym z kolejnych raportów bieżących.

Aktualizacja 20 października 2014 r.

Zarząd BEST S.A. w dniu 20 października podjął uchwałę w przedmiocie przydziału obligacji serii K2. Emisja doszła do skutku i zostało przydzielonych 500.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Zapisy trwały od 1 do dnia 17 października. W tym czasie prawidłowe zapisy złożyło 977 inwestorów , którzy zadeklarowali chęć objęcia 529.060 sztuk obligacji. Emitent przydzielił papiery 975 inwestorom, z zastrzeżeniem, że zapisy złożone w dniach 16 i 17 października zostały zredukowane średnio o 23,4%.

Zobacz także