Spółka windykacyjna Best S.A. rozpoczęła w dniu dzisiejszym (8 lipca 2021 roku) publiczną ofertę obligacji korporacyjnych serii W1. Jest to pierwsza emisja w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł, prowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF.

Best logo

Obligacje będą oferowane po cenie nominalnej wynoszącej 100 zł. Zostanie wyemitowanych maksymalnie 250 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, a zapisy będą przyjmowane do 20 lipca 2021 r.

Oprocentowanie nowo oferowanych obligacji jest stałe i wynosi 4,4% w skali roku. Kupon jest płatny co kwartał.

Termin wykupu to 23 lipca 2026 r. (obligacje 5-letnie). Emitent posiada opcję call, czyli prawo wcześniejszego wykupu obligacji.

Obligacje nie będą zabezpieczone.

Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Środki pozyskane z emisji obligacji serii W1 zostaną przeznaczone na „finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z grupy emitenta oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez emitenta”.

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie obligacji serii W1 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

 

Zobacz także