Publiczną ofertę obligacji przeprowadza obecnie Dekpol SA. Oferuje 25.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 1000 zł.

dekpol2Oprocentowanie obligacji jest zmienne: oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o 4,7 punktu procentowego. Odsetki wypłacane będą kwartalnie. Termin wykupu to 3,5 roku.

 

Emitent działa w czterech głównych obszarach:

  • Generalne wykonawstwo,
  • Segment deweloperski
  • Produkcja konstrukcji stalowych
  • Produkcja osprzętu do maszyn budowlanych.

Zapisy można składać w wybranych domach maklerskich do 13 sierpnia 2021 roku.

Zobacz także