22 maja zakończyła się pierwsza kaskadowa publiczna oferta sprzedaży obligacji PCC Rokita serii BA. Oferta obejmowała 40.000 szt. pięcioletnich obligacji PCC Rokita serii BA, oprocentowanych 5,5% w skali roku. Oferta zaczęła się 20 maja, ale już drugiego dnia łączna liczba obligacji objętych zapisami nieznacznie przekroczyła liczbę obligacji oferowanych. W związku z tym sprzedający zakończył przyjmowanie zapisów. Inwestorzy złożyli w sumie 79 zapisów.

Logo PCC RokitaCena sprzedaży obligacji korporacyjnych w ofercie kaskadowej zależała od dnia, w którym składany był zapis i uwzględniała wartość nominalną oraz odsetki należne na dzień przypadający w drugim dniu roboczym, następującym po dniu dokonania zapisu. W pierwszym dniu zapisów, czyli 20 maja cena sprzedaży wyniosła 100,54 zł, a w drugim 100,56 zł. W ofercie kaskadowej obligacje są dostępne w ciągłej sprzedaży (w tym wypadku oznaczało to zaledwie dwa dni) i po zakupie można nimi obracać na rynku Catalyst niezwłocznie po rozliczeniu, które następuje w terminie D + 2. Oznacza to, że przydział obligacji nabytych 20 maja nastąpi 22 maja, a obligacje nabyte 21 maja br. zostaną przydzielone 23 maja.

Kolejna publiczna oferta sprzedaży obligacji spółki planowana jest w najbliższym czasie. W sumie w kilku emisjach kaskadowych zaoferowane zostaną obligacje PCC Rokita serii BA o łącznej wartości 17 mln zł.

 

Debiut na Catalyst

Obligacje serii BA dziś zadebiutowały na rynku Catalyst. Zawarto 4 transakcje, a wolumen wyniósł zaledwie 54 sztuki. Cena otwarcia (100,20) była jednocześnie najwyższym kursem dnia. Cena zamknięcia ustaliła się na poziomie 100% nominału obligacji.

Zobacz także