11 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy III Programu Emisji Obligacji spółki PCC Rokita z Brzegu Dolnego. Prospekt będzie stanowił podstawę emisji i publicznego oferowania obligacji korporacyjnych spółki oraz ich dopuszczenia do notowań na rynku regulowanym.

PCC Rokita - logoProgram Emisji przewiduje emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 zł.

Szczegóły prospektu będą znane po jego publikacji.

PCC Rokita to największa firma chemiczna na Dolnym Śląsku. Jest producentem i dystrybutorem ponad 250 produktów chemicznych wykorzystywanych w wielu ważnych branżach gospodarki (m.in. przemyśle tworzyw sztucznych, budowlanym, tekstylnym, kosmetycznym, chemicznym, petrochemicznym, samochodowym).

Spółka jest obecna na rynku Catalyst od lipca 2011 roku, a jej obligacje cieszą się dużą popularnością i charakteryzują się wysoką płynnością.

Obecnie na rynku Catalyst notowane są cztery serie obligacji Rokity:

  • PCR0416 o łącznej wartości 25 mln zł,
  • PCR0517 o łącznej wartości 25 mln zł,
  • PCR0419 o łącznej wartości 22 mln zł,
  • PCR1019 o łącznej wartości 25 mln zł.

Wszystkie mają oprocentowanie stałe i są notowane powyżej wartości nominalnej.

Aby otrzymywać na bieżąco informacje o emisjach obligacji zachęcamy do wypełnienia formularza.

Zobacz także