Zarząd Kruk S.A. poinformował o dojściu emisji do skutku i przydziale obligacji korporacyjnych serii W1 i Z1.

Seria Z1

Emisja obligacji serii Z1 została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej. Wartość emisji wynosiła 100 mln zł, a spółka przydzieliła wszystkie oferowane obligacje, a popyt instytucji kilkukrotnie przekroczył pulę oferowanych papierów. Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł (przydzielono więc 100.000 obligacji).

Obligacje serii Z1 są walorami niezabezpieczonymi o 6-letnim terminie wykupu. Oprocentowanie obligacji oparte jest o 3-miesięczną stawkę WIBOR powiększoną o 310 punktów bazowych i wypłacane będzie w okresach kwartalnych. Może ono ulec zwiększeniu o 50 punktów bazowych w przypadku przekroczenia przez emitenta określonego w dokumencie informacyjnym wskaźnika zadłużenia.

Logo Kruk SASeria W1

Kruk poinformował również o dojściu emisji do skutku i przydziale obligacji korporacyjnych serii W1. Walory te były emitowane w formie oferty publicznej w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych.

176 inwestorom przydzielono 133.599 z 200.000 oferowanych obligacji. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł (spółka pozyskała więc ponad 13 mln zł).

Walory serii W1 są papierami o 5-letnim terminie wykupu i stałym oprocentowaniu wynoszącym 4,5% w skali roku wypłacanym w okresach kwartalnych.

 

Komentarz – seria W1

5-letni termin zapadalności obligacji serii W1, stałe i niskie oprocentowanie oraz opcja przedterminowego wykupu na żądanie emitenta będą sprawiać, że obligacje będą wrażliwe na zmiany poziomu stóp procentowych (ryzyko stopy procentowej). W przypadku wzrostu stóp procentowych, cena obligacji będzie spadać. W przypadku spadku stóp (co jednak jest, przy obecnym ich poziomie, już mało prawdopodobne), wzrost cen obligacji będzie ograniczany przez posiadaną przez emitenta opcję przedterminowego wykupu. Nikt nie będzie chciał zapłacić za obligacje wiele więcej niż nominał, skoro w każdej chwili emitent może ją od niego wykupić właśnie po 100 zł plus niewielka premia sięgająca maksymalnie 0,5 zł.

W naszej ocenie wyżej wymienione czynniki sprawiły, że sukces emisji serii W1 można uznać za umiarkowany.

Na inne czynniki wskazuje wyrażając swoje zdanie członek zarządu Kruk S.A., Michał Zasępa stwierdzając: Wartość pozyskanych środków jest satysfakcjonująca i wypełnia nasze potrzeby związane z celem emisji, dlatego nie wydłużaliśmy znacząco zapisów. Próba, którą przeprowadziliśmy z obligacjami o stałym oprocentowaniu posłuży nam do planowania kolejnych emisji w przyszłości. Widzimy, że wciąż większym zainteresowaniem w Polsce cieszą się krótsze obligacje o oprocentowaniu zmiennym. Jest to odwrotna sytuacja w porównaniu do wielu krajów Europy Zachodniej i ważny wniosek na przyszłość.

(cytat za Puls Biznesu)

Zobacz także