W dniu 9 maja 2017 roku zarząd Voxel SA podjął decyzję o przedterminowym wykupie obligacji serii F. operacja ta zostanie przeprowadzona 24 maja 2017 roku, a środki zostaną wypłacone podmiotom, które będą posiadaczami obligacji w dniu 16 maja. Wypłacona kwota za każdą obligację będzie równa sumie wartości nominalnej obligacji, odsetek należnych na dzień wcześniejszego wykupu oraz premii za przedterminowy wykup.

Voxel logo

Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu papierów Wartościowych (KDPW).

Zobacz także