W dniu 23 marca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny złożony przez spółkę Victoria Dom S.A. Warszawski deweloper dozstał tym samym zgodę na przeprowadzanie publicznych emisji obligacji korporacyjnych w ramach programu emisyjnego o wartości 50 mln złotych.

Victoria Dom logo

 

Spółka złozyła prospekt do KNF-u 23 listopada ubiegłego roku. Cały proces zatwierdzenia prospektu trwał zatem 120 dni i wymagał 5 krotnego składania wyjasnień przez emitenta.

Zobacz także