W dniu 23 stycznia 2017 roku rozpoczęła się emisja obligacji korporacyjnych spółki Victoria Dom S.A. Emitent to warszawski deweloper działający od 1998 roku, realizujący osiedla domków jednorodzinnych oraz budynki wielorodzinne z dodatkowymi lokalami użytkowymi.

Obligacje oferowane są na podstawie memorandum informacyjnego. Spółka oferuje do objęcia 10.500 obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. W przypadku pełnego sukcesu emisji deweloper pozyska 10,5 mln złotych. Środki z emisji będą przeznaczone na zakup gruntów inwestycyjnych oraz finansowanie bieżącej działalności deweloperskiej Emitenta.

Victoria Dom logoZe względu na ograniczenia prawne, kolejną emisję na podstawie memorandum Victora Dom będzie mogła przeprowadzić dopiero za rok. Warto jednak zwrócić uwagę, że spółka w dniu 23 listopada złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, po którego zatwierdzeniu będzie miała prawo do przeprowadzania emisji publicznych bez ograniczeń kwotowych oferowanych obligacji.

Obligacje serii E będą niezabezpieczone, a termin ich wykupu to 4 lata. Odsetki płatne kwartalnie, a oprocentowanie papierów jest zmienne zależne od stawki WIBOR 3M. Marża odsetkowa to 4,25% w skali roku, zatem w początkowym okresie obligacje dadzą zarobić ok. 6% p.a.