Kruk oferuje obligacje serii AN1 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł.  Zapisy sa przyjmowane od 14 do 25 listopada 2022 roku

Lider rynku zarządzania wierzytelnościami w dniu 27 lipca 2022 rozpoczął publiczną emisję obligacji.

Spółka KRUK, będąca liderem rynku zarządzania wierzytelnościami, w dniu 18 maja 2022 r. rozpoczęła publiczną emisję obligacji serii AM3.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku spółka Echo Investment S.A. rozpoczęła ofertę publicznej emisji obligacji serii M w kwocie do 40 mln zł. Będzie to już trzecia w tym roku seria obligacji spółki.

Na przełomie stycznia i lutego 2022 roku odbywa się oferta obligacji korporacyjnych serii T2 emitowanych przez MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. Oferowane jest 849 409 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 zł. Emitent planuje zatem pozyskać blisko 85 mln zł (84 940 900 zł).

Publiczną ofertę obligacji przeprowadza obecnie Dekpol SA. Oferuje 25.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 1000 zł.

Spółka windykacyjna Best S.A. rozpoczęła w dniu dzisiejszym (8 lipca 2021 roku) publiczną ofertę obligacji korporacyjnych serii W1. Jest to pierwsza emisja w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł, prowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF.

Kruk oferuje obligacje serii AK3 o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł. Jest to trzecia emisja w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych o łącznej wartości 700 mln zł.

Polski lider rynku zarządzania wierzytelnościami w lutym 2021 roku rozpoczyna kolejną emisję publiczną obligacji korporacyjnych.

9 czerwca 2020 roku spółka Arche S.A. rozpoczęła publiczną emisję obligacji serii F, na które można dokonywać zapisów do 25 czerwca. Celem emisji jest refinansowanie obligacji serii C, która zapada w sierpniu 2020 roku. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji wyniesie maksymalnie 11 mln zł.