Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazał w komunikacie bieżącym o zamiarze przeprowadzenia oferty obligacji korporacyjnych serii C. W ofercie prywatnej inwestorzy będą mogli objąć obligacje spółki o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 1.500.000 zł.

Zarząd Kruk S.A. poinformował w komunikacie bieżącym o planowanym przeprowadzeniu niepublicznej emisji niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii U1. Propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 wytypowanych przez spółkę inwestorów. Oferta prywatna obligacji serii U1 ma być przeprowadzona nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

Getin Noble Bank S.A. poinformował o rozpoczęciu kolejnej publicznej oferty obligacji korporacyjnych w ramach swojego programu emisji obligacji o łącznej wartości 750 mld zł.

Zapisy na obligacje rozpoczynają się w dniu 5 listopada i mają potrwać do 22 listopada 2013 r. Wpłaty na obligacje mogą być dokonywane również do dnia 22 listopada 2013 r. Emitent planuje dokonanie przydziału obligacji na dzień 29 listopada 2013 r.

Zarząd PKN Orlen S.A. poinformował o rozpoczęciu emisji niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii C. Emisja obligacji serii C odbywa się w ramach programu publicznych emisji obligacji, którego łączna wartość wynosi maksymalnie 1 mld zł. Łączny nominał oferowanych do objęcia obligacji serii C wynosi 200 mln zł.

Od dnia 14 października trwają zapisy w ofercie publicznej obligacji serii PP3-VI Getin Noble Banku S.A. Składanie zapisów ma potrwać do dnia 31 października. Wpłat środków na obligacje można dokonywać również do dnia 31 października. Data emisji obligacji przypada na 7 listopada, wtedy też obligacje mają zostać przydzielone inwestorom.

16 września rozpoczęła się publiczna oferta obligacji serii PP3-V banku Getin Noble Bank S.A. Złożenie zapisu na obligacje jest możliwe do 30 września. Wpłaty środków na obligacje można dokonać także do 30 września. Obligacje mają zostać przydzielone w dniu 7 października 2013 r., czyli w dniu emisji.

Zarząd spółki Kruk S.A. poinformował o planowanej ofercie obligacji serii R3. Celem emisji jest sfinansowanie kupna pakietów wierzytelności przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Kruk. Drugim ewentualnym celem emisji jest zrefinansowanie zadłużenia lub przejęcia innych firm w celu sfinansowania rozwoju Grupy Kapitałowej.

1 sierpnia rozpoczęła się publiczna oferta obligacji serii PP3-III banku Getin Noble Bank S.A. Złożenie zapisu na obligacje jest możliwe do 21 sierpnia. Wpłaty środków na obligacje można dokonać także do 21 sierpnia. Obligacje mają zostać przydzielone w dniu 28 sierpnia 2013 r., czyli w dacie emisji.

Oferta publiczna obejmuje pulę liczącą 50.000 sztuk obligacji o jednostkowym nominale 1.000 zł. Wartość nominalna całej emisji wynosi 50.000.000 zł. Oferta obligacji serii PP3-III to część programu emisji Getin Noble Banku, którego łączna wartość wynosi 750.000.000 zł.

Zarząd Voxel S.A. poinformował w raporcie bieżącym, że podjął uchwałę o emisji obligacji serii D. Uchwała o emisji obligacji serii D jest konsekwencją uchwalonego przez spółkę w maju Programu Emisji Obligacji oraz uchwały zarządu spółki o przedterminowym wykupie, o której spółka poinformowała 26 czerwca 2013 r. Zgodnie z uchwałą o Programie Emisji Obligacji nowe obligacje mogły być wyemitowane tylko pod warunkiem dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii B, będących w obrocie na Catalyst.

Zapisy

Od 10 czerwca trwają zapisy w ramach publicznej oferty obligacji serii PP3-II spółki Getin Noble Bank S.A. Termin składania zapisów upływa 3 lipca. Również do 3 lipca mogą być dokonywane wpłaty na obligacje. Przydział obligacji zostanie dokonany w dniu 10 lipca 2013 r.

Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Minimalna wielkość zapisu w na obligacje to 25 sztuk, czyli 25.000 zł.