Zarząd Pragma Faktoring poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii E. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji. Spółka zamierza pozyskać 20 mln zł. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.

Ledwo klika dni temu zakończył się pierwszy program emisji obligacji, a już zarząd KRUK S.A. poinformował, że w dniu 12 listopada 2014 r. roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150 mln zł.

Zarząd KRUK S.A. w dniu 12 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii U3.

Pragma Inkaso S.A. poinformowała, że w dniu 20 października 2014 r. zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii D. Spółka planuje wyemitować nie więcej niż 10.000 sztuk zabezpieczonych obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 zł każda. Emitent chce pozyskać 10 mln złotych, a próg emisji wynosi 8 mln złotych.

Od poniedziałku (20 października) rusza kolejna emisja obligacji korporacyjnych (seria D) spółki Echo Investment S.A. w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 r.

Zarząd BEST S.A. w dniu 29 września 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii K2 w ramach publicznego programu emisji obligacji. Spółka wyemituje nie więcej niż 500.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 50 mln złotych.

Zarząd PCC Rokita poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii BB. Łącznie ma być wyemitowanych 250.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Wartość emisji sięgnie 25 mln zł.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. poinformował, że w dniu 11 września 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A. Przedmiotem emisji jest do 4.000 sztuk obligacji serii A o następujących parametrach:

Echo Investment rusza od najbliższego czwartku (4 września 2014 r.) z kolejną emisją obligacji korporacyjnych. Będą to papiery serii C oferowane w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 r.

Po dużym sukcesie sprzedażowym dwuletnich obligacji serii A i B na przełomie czerwca i lipca, emitent postanowił zaoferować tym razem papiery o dłuższym terminie do wykupu. Obligacje serii C   będą wykupione 3,5 roku po emisji. Obligacje będą niezabezpieczone.

Kancelaria Medius S.A. poinformowała w komunikacie, że w dniu 27 sierpnia 2014 r. zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji korporacyjnych. Będą to obligacje serii D. Emitent planuje pozyskać do 4 mln złotych oferując nie więcej niż 40.000 sztuk obligacji na okaziciela. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 złotych.