W dniu 5 maja 2015 r. zarząd Kruk SA podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii Z1.

W dniu 19 marca 2015 r. zarząd spółki Pragma Faktoring podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii G.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie papierów do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Zarząd BEST S.A. poinformował, że w dniu 3 lutego 2015 r. podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia emisji obligacji korporacyjnych serii K3 oraz ustalenia ostatecznych warunków tejże emisji. Jest to kolejna emisja w ramach publicznego programu emisji obligacji realizowanego w oparciu o prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w dniu 22 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii F.

Poniżej zamieszczamy opis dwóch projektów pożyczkowych, które były realizowane w ostatnim czasie.

W przypadku zainteresowania udzielaniem tego typu pożyczek – zapraszamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zarząd Pragma Faktoring poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii E. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji. Spółka zamierza pozyskać 20 mln zł. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.

Ledwo klika dni temu zakończył się pierwszy program emisji obligacji, a już zarząd KRUK S.A. poinformował, że w dniu 12 listopada 2014 r. roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150 mln zł.

Zarząd KRUK S.A. w dniu 12 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii U3.

Pragma Inkaso S.A. poinformowała, że w dniu 20 października 2014 r. zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii D. Spółka planuje wyemitować nie więcej niż 10.000 sztuk zabezpieczonych obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 zł każda. Emitent chce pozyskać 10 mln złotych, a próg emisji wynosi 8 mln złotych.

Od poniedziałku (20 października) rusza kolejna emisja obligacji korporacyjnych (seria D) spółki Echo Investment S.A. w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 r.